TOYEN: ČTYŘI ŽIVLY

  Olej na plátně, 70 x 106 cm, rámováno, datace 1950, signováno vpravo dole TOYEN 50.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.  Provenience:
  • V majetku Roberta Benayoun.

  • V majetku Jeana Paula Kahn.  Vystaveno:
  • Galerie À l´Étoile Scellée, Paris, 1953, č. k. 9.

  • Galerie Raymond Cordier, Paris, 1960, č. k. 12.

  • Phillippe Soupalut: Collection Fantóme, Galerie de Seine, Paris, 1973,obraz reprodukován v katalogu.

  • "Toyen", Moderna Museet, Stockholm, 1985, č. k. 8.

  • André Pieyre de Mandiargues et l'art du XXe siècle, ‎La Belvedére Mandiargues, Art Curial, Paris, 1990, obraz reprodukován v katalogu.

  • Passions privées, Collections particulières d'art moderne et contemporain en France, Musée d´art Moderne de la Ville de Paris, sbírka A 16, č. 60, obraz reprodukován v katalogu.  Publikováno:
  • Radovan Ivšić, Toyen, Paris, 1974, s. 64.

  • Ragnar von Holten, Toyen, Köping. 1984, obr. 74, s. 59.

  • Rita Bischof, Toyen, Das malerische Werk, Frankfurt, 1987, obr. 55.

  • Georgiana Mary Morton Colvile, Scandaleusement d'elles : trente-quatre femmes surréalistes, Paris, 1999, obr. 288.

  • Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, obr. 275.

  • Gerard Durozoi, History of the Surrealist Movement, Chicago, 2002, s. 474.  Z odborného posudku PhDr. Karla Srpa:  Obraz Čtyři živly je klíčovým dílem Toyen, které uskutečnila několik let po svém odjezdu do Paříže, kdy se začala úzce stýkat s André Bretonem a dalšími surrealisty, kteří ji představovali druhý domov. Obraz souvisí s obsáhlým kresebným souborem Ani křídla, ani kameny: Křídla a kameny, na němž Toyen pracovala ve druhé polovině čtyřicátých let. Obraz se zabývá „čtyřmi živly“, ústředním motivem spekulativního surrealismu, jenž ve dvacátých letech znázornil rovněž André Masson. Toyen umístila čtyři živly do širší, levé části obrazu, který rozděluje diagonála na dvě poloviny: kámen, který je oživlý, jak naznačují výrůstky na jeho okraji, znázorňuje zemi, křídla ptáka vzduch, plochá protáhlá ryba zastupuje vodu a černé slunce, jehož temný kruh půlí diagonála, oheň. Máme zde mnoho hermetických narážek, jimiž se soustavně zabýval André Breton. Toyen vytvořila vizuálně nesmírně působivý, průrazný obraz, představující surrealistickou podobu živlů, z nichž některé představovaly trvalý rys její tvorby. V prvých letech svého poválečného pařížského pobytu si nacházela nové tvarosloví, nacházející se někdy na pokraji abstrakce, které se však vyznačuje silnou osobní motivací, a velkým smyslem pro výtvarné hodnoty.  V roce 1960 získal od Toyen obraz přední pařížský surrealista Robert Benayoun, jenž tvorbu Toyen obdivoval a často zařazoval reprodukce jejích prací do svých knih, od nějž jej získal do své sbírky Jean Paul Kahn v roce 1988, u nějž zůstal až do jeho nedávné smrti, několikrát jsem jej měl možnost studovat u něj doma.  Obraz byl mnohokráte vystavovaný a publikovaný v literatuře. Poprvé jej Toyen zařadila na svoji samostatnou výstavu v Galerie À l'Étoile Scellée v roce 1953 (č. k. 9), podruhé na svojí další pařížskou samostatnou výstavu: Galerie Raymond Cordier, 1960 (č. k. 12). Za života autorky byl obraz zařazen ještě na výstavu, která byla věnována Phillippe Soupaultovi: Collection Fantóme (Galerie de Seine, 1973, obraz byl reprodukován v katalogu). Soupault patřil původně k blízkým přátelům Toyen v polovině dvacátých let. Podílel se na prosazení artificialismu v pařížském prostředí. Následující výstavy se uskutečnily až po autorčině smrti: V roce 1985 uspořádala Moderna Museet ve Stockholmu retrospektivu Toyen (č. k. 8, obraz byl reprodukován v katalogu). Důležité bylo zařazení obrazu na ojedinělou výstavu věnovanou spisovateli a básníkovi André Pieyre de Mandiarguesovi v roce 1990 (Le Belvédère Mandiargues, Artcurial, Paris 1990), jenž dílo Toyen obdivoval; obraz byl otištěn v katalogu). Obraz byl i rovněž součástí úspěšně výstavy ze sbírek francouzských sběratelů, kterou na přelomu let 1995-1996 uspořádalo Musée d´art Moderne de la Ville de Paris pod názvem Passions Privées (sbírka A 16, č. 60, obraz byl reprodukován v katalogu). Pod tímto číslem A16 se skrývá sbírka Jean Paul Khana, velkého sběratele surrealismu, jenž však následně odmítal půjčovat obrazy ze své sbírky na výstavy. Přestože byl o obraz velký zájem, zůstal nevystaven až do poslední aukce v Sotheby´s v roce 2017.  Obraz byl publikován ve všech stěžejních monografiích Toyen: Radovan Ivšić Toyen, Paris, 1974 (str. 64), Ragnar von Holten, Toyen, Köping. 1984 (obr. 74, str. 59), Rita Bischof, Toyen, Frankfurt, 1987 (obr. 55), Karel Srp, Toyen, Praha, 2000 (obr. 275). Ve všech těchto monografiích je reprodukován barevně. Objevil se rovněž v knize: Georgina Colville, Scandaleusement d´elles, Paris, 1999 (obr. 288).  O závažnosti obrazu svědčí i jeho barevná celostránková reprodukce v syntetické knize: Gerard Durozoi, History of the Surrealist Movement, Chicago, 2002, s. 474.  Obraz čtyři živly je výjimečným dílem, propojujícím autorčin vnitřní vhled s meditativními reflexemi o podstatě světa.


  • vyvolávací cena: 14 500 000 CZK