• ŽENSKÉ TORZO

108 | ŽENSKÉ TORZO

TOYEN (ČERMÍNOVÁ) Marie (1902 Praha - 1980 Paříž)

Akvarel a tuš na papíře, 255 x 185 mm, rámováno, pod sklem, datováno 1938, signováno vpravo dole Toyen.
Malířka, grafička a ilustrátorka, žačka E. Dítěte na UPŠ v Praze. Roku 1923 členkou Devětsilu. V letech 1925-29 pobývala s J. Štyrským v Paříži. Roku 1934 zakládající členkou Skupiny surrealistů v ČSR. Roku 1947 odjela do Paříže, kde se usadila a stala členkou Bretonovy skupiny. Na počátku své tvorby vycházela z puristicky modifikovaného kubismu, který v roce 1925 opustila. Na počátku 30. let se z plošné, bezpředmětné barevné struktury začínají vydělovat plastické novotvary a záhadné objekty volně spočívající nebo plující v prohlubujícím se prostoru. Tímto obdobím imaginárních krajin se uzavírá vývojová dráha artificialismu a zároveň se zde připravuje přechod k surrealismu. V druhé polovině 30. let dochází u Toyen k další konkretizaci obrazové skutečnosti, která obdařuje její nové fantomy děsivou reálností a přesvědčivostí. V Paříži pokračovala ještě nějaký čas v rozvíjení metody magického realismu, s níž se rozloučila až na počátku 50. let. V 60. letech opět zkonkrétňuje svou vizi v enigmatických obrazech s libidinální zvířecí symbolikou. Zároveň se zvýšenou měrou věnuje koláži, grafice a ilustracím knih svých surrealistických přátel (Péret, Dupray, Ivsic, Le Brun)
Autor viz T 2/601, B 10/255, NEČVU 2/866.

  • dosažená cena: 55 000 CZK