• TICINO PRATO SORNICO SUIZE

108 | TICINO PRATO SORNICO SUIZE

TRINKEWITZ Karel (1931 Mečeříž - 2014 Deggendorf)

Asambláž na překližce, 40 x 40 cm, datace – 1983, signováno zezadu KAREL TRINKEWITZ.
Malíř, karikaturista, kolážista, básník, spisovatel a literární teoretik, studoval společně s Janem Koblasou a Eduardem Světlíkem gymnázium a také průmyslovou školu keramickou v Teplicích, později práva na UK, odkud byl z politických důvodů vyloučen. V 60. letech byl redaktorem nakladatelství Orbis a zároveň se už věnoval výtvarné a básnické tvorbě, ale také teoretickým pracím o umění. Jako kreslíř, karikaturista a kolážista už v této době začíná spolupracovat s řadou časopisů. Kresby signuje značkou WITZ. Věnoval se také kaligrafii, lettristickým kolážím a vizuální poezii. Od r. 1979 žil v Hamburku, kde brzy zahájil spolupráci s exilovým i německým tiskem a dokonce publikoval několik básnických a esejistických knih. Po sametové revoluci své působení větvil mezi Hamburk a Českou republiku. Během svého života pořádal celou řadu autorských výstav, např. Galerie na Karlově náměstí, Praha (1966), Galerie Sternbrücke, Hamburg (1980), Galerie Franze Kafky, Praha (1997/1998), Antares, Sevilla (2000) aj. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých i veřejných sbírkách.
Autor viz Ch 18/149.

  • zpět