• ALPSKÉ JEZERO

006 | ALPSKÉ JEZERO

ULLIK Hugo (1838 Praha - 1881 Praha)

Olej na plátně, 43 x 58,5 cm, rámováno, datace 1871, signováno vpravo dole Hugo Ullik 1871, zezadu opatřeno výstavním štítkem a razítkem.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové a Mgr. Vladimíra Ryšlinka.
Vystaveno a publikováno:
Klasikové 19. století, obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s., Galerie Diamant S. V. U. Mánes, 5. 4. - 27. 5. 2012, str. 37.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Předložený pohled na Alpské jezero je nepochybná a kvalitní práce krajináře Hugo Ullika. Jak vyplývá z data (byť špatně čitelného) v signatuře obrazu, byl obraz namalován v roce 1871, tedy krátce po Ullikově příchodu do Mnichova a do krajinářské školy Eduarda Schleicha. V Mnichově pobýval až do roku 1877 a namaloval zde početnou řadu malebných a idylických pohledů na město a jeho okolí. Také předložený barevně působivý pohled na jedno z jezer u Mnichova. Scénu romanticky laděného záběru popisuje Ullik do nejmenších podrobností a shrnuje v ní celý program současné německé náladové krajinomalby.
Český malíř, krajinář, návrhář, dekoratér a ilustrátor, studoval na AVU v Praze u M. Haushofera a v Mnichově u E. Schleicha. Od r. 1858 obesílal výstavy Krasoumné jednoty. V 60. letech procestoval rakouské země a v Mnichově pobýval až do r. 1877. Po návratu do Prahy pracoval jako malíř divadelních dekorací - v září 1878 byla v jeho dekoracích nastudovaná premiéra Smetanova Tajemství. Jako ilustrátor přispíval do Květů a Světozoru. V námětech i barvě vycházel z romantické a náladové německé krajinomalby. Zachycoval romantické malebné a idylické scenérie z okolí Salcburku, Mnichova a Prahy, z rakouských a bavorských Alp, z Krkonoš a ze Šumavy. Topologickými pohledy na české a moravské hrady a zámky a na siluety měst navázal na A. Mánesa a předcházel J. Mařáka. Ullíkovy záznamy hradů a zřícenin mají také dokumentární cenu, protože zachovaly do dnešní doby jejích tehdejší vzhled a stav.
Autor viz T 2/618, TB 33/555, B 10/335, NEČVU 2/877.

  • dosažená cena: 250 000 CZK