• BŘÍZKY

080 | BŘÍZKY

ULLMANN Josef (1870 - 1922)

Olej na plátně, 70 x 100 cm, rámováno, datace – okolo r. 1900, signováno vpravo dole J.Ullman, rentoilováno.
Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
Otevírá se před námi zalesněná krajina v jarním slunci, krajina je zarostlá březovým hájem, pohlcuje divákův zrak a vtahuje ho do obrazu. Josef Ullmann v nabízeném díle datovaném okolo r. 1900 ještě mírně drží realistickou linii, ale přesto se již plně pouští do tvorby barevnou impresivní skvrnou. Jemnými, ale kusými tahy štětce navozuje chvění krajiny, chvění světla v korunách stromů a chvění vzduchu samotného. Námět ve své zaklenuté podobě vyplňuje prostor plátna, téměř v centru obrazu pak stojí pár bříz, které námět zklidňují a zároveň určují směr, směr vzhůru, který je zakončen slunečními paprsky. Obraz, ač se to nemusí na první pohled zdát, hraje širokým spektrem barev. Od tónů hnědozemě, přes zeleň, po žluť světla spolu s modří nebes, jenž celý pohled zastřešují. V námětu díla se snoubí romanticko-realistický postoj s jemností až dekorativního rázu spolu s impresionistickými prvky. Josef Ullmann v nabízeném díle snoubí vše, co se naučil v krajinářské škole a dotváří a přichází s novými podněty, jenž z něho v době po roce 1900 dělají vyhledávaného umělce, jímž je i dodnes.

  • dosažená cena: 150 000 CZK