096 | PODZIM

  UPRKA Joža (1861 – 1940)

  Akvarel na papíře, 38 x 95 cm, rámováno, datace 1910, signováno vlevo dole JU 10.
  Vystaveno:
  Rubešova galerie
  Internationale Kunst-Ausstelung Amsterdam, 1912.
  Podzim´ je zrcadlovým ‘dvojníkem´ předchozího Uprkova obrazu znázorňujícího léto. Zde je však malířovým předmětem zájmu žena starší a taktéž krajina kolem ní se proměnila. Čas pokročil, léto ztratilo svou vládu a zem zastihl podzim. Úroda na polích je již sklizena, půda je zaorána a pláně místo zlatého obilí pokrývá suchá tráva, místy dokonce i první sníh. Také slunce ztratilo svou sílu, šedé mraky pokryly téměř celou oblohu a krajinu pokryly dlouhé stíny. Mladou dívku, jakožto hlavní postavu Uprkova symbolistického obrazu, tentokrát vystřídala stařenka, jejíž obličej je plný vrásek a dny mladické nerozvážnosti jsou ty tam. Je oděna prakticky - do silného kožichu a jediným ozdobným prvkem jejího šatu je vyšívaný šátek, který pokrývá celou její hlavu, stejně tak jako krk. Na rozdíl od dívky nejsou její oči skloněny k zemi, ale naopak hladí před sebe, do budoucnosti (umístíme-li oba obrazy vedle sebe, pak stařenka hledí na mladou dívku, v ní tedy pravděpodobně spatřuje budoucnost a naději v lepší zítřky). Ženin výraz ve tváři naplňuje diváka klidem, harmonií a především pocitem smíření, který je z jejích očí nejvíce patrný. Společně s ‘Létem´ tvoří ‘Podzim´ novodobý diptych na téma měnící se roční doby, ale také dialogu dvou věků lidského života. Neopomeňme také fakt, že se jedná o krásnou ukázku mistrné práce s akvarelem u autora, jehož tvorbu známe především v podobě rozměrných olejomaleb.

  • dosažená cena: 160 000 CZK