• PLODNOST

081 | PLODNOST

VACÁTKO Ludvík (1873 Simmering u Vídně - 1956 Kunvald)

Olej na dřevě, 95 x 76 cm, rámováno, pod sklem, signováno vpravo dole VACÁTKO.
Významný český malíř, grafik a sochař, měl nastoupit uměleckou dráhu, ale vstoupil do kadetní školy a jako důstojník byl jmenován učitelem kreslení na pražské kadetní škole. Zároveň vstoupil na AVU v Praze, kde studoval u prof. Brožíka a Hynaise. L. Marold ho přibral za spolupracovníka na malbě velkolepého panoramatu Bitva u Lipan, zejména pro jeho virtuozitu v malování koní. R. 1900 navštívil Paříž a studoval impresionismus. Pak se přemístil do bavorské metropole Mnichova, kde byl žákem malířů zvířat prof. Zügela a Hertericha. Úspěch ale zažil i ve své domovině. Za obrazy Sobectví a Život získal Ceny prezidenta Hlávky. Na cizinu ale nezanevřel a maloval po malířských městech - Florencii, Berlíně, Drážďanech a Mnichově, kde i vystavoval. V r. 1906 se stal členem L´Union internationale des beaux - arts et des lettres v Paříži. Portrétoval také prezidenta Masaryka a pro Pražský hrad vymaloval řadu obrazů, včetně svých i prezidentových oblíbených koní. Jeho obrazy jsou silné, dodržují mimořádné tvaroslaví, mají jasné kontrasty a v malbě aktů a zvířat se mu dařilo zachytit mimořádnou dynamiku. Dekoroval rovněž některé kláštery.
Autor viz T 2/680, V 5/1, TB 34/21, B 10/358.

  • zpět