• PORTRÉT DÍVKY

326 | PORTRÉT DÍVKY

VALENTA Jiří (1936 Praha - 1991 Praha)

Olej na plátně, 60,5 x 50 cm, signováno zezadu Valenta.
Konzultováno s PhDr. Reou Michalovou, PhD.
Provenience:
Z majetku rodiny blízké autorovi.
Čelný představitel českého informelu již za studií na pražské UMPRUM a AVU navázal blízký vztah s ostatními umělci z okruhu budoucích neveřejných Konfrontací, které udaly směr neoficiální tvorbě počátku 60. let 20. století (Koblasa, Veselý, Málek, Beran, Janošek, Sion a další). Významnou inspirací mu bylo přátelství s Vladimírem Boudníkem a Mikulášem Medkem, s nimiž diskutoval duchovní a filosofické otázky. Charakter českého informelu byl utvářen i vlivem středověkého umění, které se těšilo ve výtvarných kruzích oblibě. Rané abstraktní kompozice obohacené o niterný duchovní rozměr jsou tak nejhodnotnější složkou autorovy tvorby. Od poloviny 60. let byl Valenta zastoupen na významných zahraničních výstavách, např. jako jeden z pěti mladých malířů z východní Evropy, které u příležitosti IV. bienále mladých v Paříži představila galerie Lambert. Krátce po okupaci emigroval přes Vídeň do Německa, kde se seznámil s uměním pasířského řemesla a díky prestižnímu stipendiu Nadace Emila Noldeho (1971) se soustředil na tvorbu jednoduchých převážně bílých znakových obrazů a kreseb. Po polovině 70. let svoji malířskou práci uzavřel a začal se aktivně věnovat fotografii.

  • zpět