• CESTA Z PARKU

143 | CESTA Z PARKU

VALTER Karel (1909 České Budějovice - 2006 Tábor)

Olej na plátně, 85 x 81 cm, rámováno, datováno 1989, signováno dole uprostřed VALTER, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Malíř a grafik, krajinář, studoval na pedagogické fakultě, spoluzakladatel avantgardní skupiny Linie. V roce 1943 byl z důvodu odbojové činnosti zatčen a vězněn v Táboře, Kladně, Terezíně a Buchenwaldu. Byl znám především jako krajinář, méně známé jsou meziválečné práce ovlivněné surrealismem. Z 50. a 60. let pochází jeho pozoruhodné expresivní figurální malby na skle. Od konce 60. let se věnoval krajinomalbě, kterou však nepojímal popisně, ale jako svůj vlastní umělecký prožitek. V letech 1931 - 1938 člen českobudějovické umělecké skupiny Linie a mnoha dalších uskupení, včetně Umělecké besedy v Praze. Jeho tvorba je založena na barvě a barevné struktuře, která ji staví do blízkosti lyrické abstrakce, neopustí nikdy ale téma krajiny nebo jejího detailu. Jeho díla jsou zastoupena v předních domácích galeriích a kolekcích.
Autor viz T 2/636, TD 203, Ch 19/122, NEČVU 2/894.

  • dosažená cena: 125 000 CZK