099 | WEITE WALDIGE LANDSCHAFT MIT FURT UND STADT

  Van Stalbemt Adriaen (1582 - 1662)

  Olej na plátně, 79 x 122,5 cm, rámováno.
  Odborný posudek od Dr. Klause Ertze.
  Z posudku Dr. Klause Ertze:
  „Adriaen van Stalbemt byl především ve svých krajinářských kompozicích, stejně jako mnoho jeho současníků, ovlivněn velkým vzorem Janem Brueghelem st. V posuzovaném díle vidíme pro něj typickou člověkem utvářenou krajinu, kompozici s jednotlivými stromy, které jsou sice nahodilé a nejsou člověkem úmyslně zasazené, ale přece jen jsou do obrazu včleněny jako krajinné prvky, zasazeny do prostředí utvářeného domy a cestami. Dominantní je mnohotvárně dělené popředí, které se prostorově ve stejných klínech zužuje do pozadí – to by nemusel být úplně typický rys rukopisu Stalbemta. Realistické je zobrazení krajiny formované subjektivní vůlí umělce, a nikoliv skutečnou realitou, z níž vystupují odpočívající lidé na krajích cest, poutníci pěšmo nebo koňmo, a především vozy s doprovázejícími sedláky, kteří své koně převádějí přes brod. V celkové kompozici nemám sebemenší pochybnost, že se jedná o autorství Adriaena van Stalbemta.“

  • zpět