• ŽIDLIČKA

104 | ŽIDLIČKA

VELÍŠEK Martin (1968 Athény)

Kombinovaná technika na plátně, 85 x 65 cm, datace – 2016.
Český malíř, grafik, výtvarník a pedagog. Studoval na Karlově univerzitě v Praze a následně také na Akademii výtvarných umění, kde prošel ateliéry Jitky Svobodové, Zdeňka Berana, Bedřicha Dlouhého nebo Miloše Šejna. Zásadní je pro jeho tvorbu myšlenkový koncept, který jde ruku v ruce s malířským umem. Ve své tvorbě se věnuje figuře, zvířatům, vyobrazuje věci běžné denní potřeby jako nábytek nebo potraviny a často také ve svých myšlenkových konceptech navazuje na historii a dějiny umění. Kromě malby se příležitostně věnuje také grafickému a obalovému designu a také teoretické práci, vydal například knihu Pohledy spolu s filosofem Miroslavem Petříčkem, který na FF UK vedl také jeho habilitační práci. Vystavoval kromě domácího prostředí také v Německu, Lucembursku, Francii, Itálii, Kanadě nebo v Japonsku.

  • zpět