• STIGMATICKÝ OBJEKT

141 | STIGMATICKÝ OBJEKT

VESELÝ Aleš (1935 Čáslav)

Dřevo, plechy a struska, 75 x 56 cm, datace – 60. léta 20. stol., signováno zezadu Aleš Veselý.
Přední český sochař, grafik a kreslíř. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vladimíra Silovského (1952 - 1958). Získal stipendia International Sculpture Center Fellowship ve Washingtonu D.C. (1986), Arts Link Followship pro Fabric Workshopu ve Philadelphii (1993) a Polock-Krasner Foundation New York (1995). Věnuje se monumentální sochařské tvorbě, malbě, kresbě, od 1959 se zabývá instalacemi a enviromentálním výtvarným projevem. V 60. letech se zaměřil na série asambláží, strukturálních grafik a monumentální objekty. Od roku 1990 do roku 2006 je pedagogem na pražské AVU. Jeho abstraktní objekty, ale i strukturální grafika a kresba, patřící do linie evropského informelu, jsou ovlivněny existencialismem.
Autor viz B 10/482, Ch 19/285, NEČVU 2/902.

  • dosažená cena: 95 000 CZK