103 | NA TRHU

    VĚŠÍN Jaroslav (1859 - 1915)

    Olej na plátně, 35 x 111 cm, rámováno, datace 1887, signováno vlevo dole Jaroslav Věšín 87.
    Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
    Jaroslav Věšín, dvorní malíř Ferdinanda I. a rovněž člen Krasoumné jednoty a Jednoty umělců výtvarných, divákovi v nabízeném plátně panoramatického formátu nabízí pohled na venkovské tržiště. V umělcově tvorbě převládají především žánry a krajiny, rád vypracovával konkrétní děj i náhodné příhody ze života. Oblíbil si svět slovenského a později bulharského venkova, tam čerpal náměty ze života prostého lidu, které pak ztvárnil ve svých obrazech. Příkladem takového námětu je i nabízené dílo Trh; horizontální kompozice nám ve svém objevu odhaluje momentku ze života prostých vesničanů a putovních prodejců na tržišti. Scéna je vyvedena ve výrazných, jasných a sytých barvách, což je pro Věšínův akademický styl charakteristické. Zajímavým předělem scény je středová osa, ve které se nachází dvě různými směry kráčející postavy na cestě, jež zároveň celý obraz pomyslně rozdělují na dvě poloviny. Žena v šátku, tělem natočena k divákovi, směřuje svůj pohled nalevo. V této části obrazu se odehrává obchodní činnost, vidíme zde stánky, prodavače a řady nakupujících. Můžeme také říci, že levá často obrazu představuje ženský element, jelikož většina postav v této části kompozice jsou ženy a dívky, kdežto po ženině boku kráčející muž s batohem a hůlkou, jež je k divákovi otočen zády, hledí svým zrakem doprava, kde jsme svědky velice uvolněné scény, v níž spolu dva muži vedou živou konverzaci nad stolkem s prázdnými sklenicemi. Opodál pak vidíme další skupinky, které se spíše než obchodem zaobírají sousedskými drby. Tuto polovinu obrazu tedy můžeme chápat jako symbol mužského světa. Zdánlivě běžná žánrová scéna se ve Věšínově pojetí mění na metaforu dvou různých principů, dvou světů, které si často dokáží být samy sobě tak blízké a zároveň vzdálené. Nabízené dílo lze brát za jedinečný kus tvorby autorova díla a rozhodně ho lze nazvat výtečným příkladem Věšínova přístupu k malbě a intepretaci viděného.

    • dosažená cena: 1 350 000 CZK