• LA ROUTE DE LONGNY

025 | LA ROUTE DE LONGNY

VLAMINCK Maurice de (1876 Paříž - 1958 Rueil-la-Gadélire)

Olej na plátně, 54,5 x 73 cm, rámováno, signováno vlevo dole Vlaminck.
Opatřeno znaleckým posudkem o pravosti díla z Wildenstein Institute, Paříž, 2007.
Vystaveno:
Tokio, Mitsukoshi&travelling in Japan, Exposition Vlaminck - Pionnier du Fauvisme, 1989, č. 52, reprodukováno v katalogu.
O Maurice de Vlaminckovi se není příliš třeba zmiňovat jako o geniálním malíři světové extratřídy, ale široké veřejnosti je méně známo, že byl vynikající hudebník a zpočátku se živil jako houslista a jako cyklistický závodník. Byl rovněž aktivní spisovatel, napsal 26 děl různého žánru od esejí přes poezii až k románové próze. I když vynikl svým ryze osobitým stylem malby a je po právu považován za geniálního koloristu, je samoukem a dokonce velmi odmítal jakékoliv akademické poučení s argumentací, že by to oslabovalo jeho cítění a emoce, které přetváří do výrazných ohňostrojů čistých barevných kombinací.
V roce 1900 se Vlaminck seznámil s malířem André Derainem, s nímž ve společném ateliéru v Chatou u Paříže pracoval po dlouho dobu. Období počátků jeho kariéry mezi léty 1900-1905 bylo složité, neměl téměř žádné příjmy a musel živit rodinu jako muzikant či psaním téměř dekadentní literatury. V roce 1905 se přestěhoval do Rueil-Malmaison a v témže roce se podílel na prvním Salónu Nezávislých. Jako člen malé skupiny malířů, které poprvé kritik umění Louis Vaxcelles označil jako „epitet fauve“ („wild beast“), se podílel na skandálu na Podzimním salonu roku 1905 s názvem „La cage aux fauves“ ( v překladu „Jeskyně zvířat“) spolu s Henri Matissem, André Derainem Raoulem Dufym aj. Známý obchodník s obrazy Ambroise Vollard nakoupil v následujícím roce mnoho jeho obrazů a v roce 1908 mu uspořádal výstavu ve své galerii. V dalších letech spolupracoval Vlaminck i s dalším významným obchodníkem s uměním Danielem Henrym Kahnweilerem. Jak v průběhu svého života, tak i po své smrti měl Vlaminck po celém světě řadu mezinárodních výstav a zařadil se tak mezi nejvýraznější umělecké osobnosti počátku 20. století.
Jeho díla jsou chloubou největších světových muzeí a galerií jako např. Art of Institute-Chicago, Dallas Museum of Art-Texas, Ermitáž – St. Petersburg, Metropolitan Museum of Art, Musée d´ Orsay – Paříž, Museum of Modern Art – New York, National Gallery of Canada, Kunstmuseum Basel, Kunstmuseum Lucern, Židovské muzeum Praha, Mueo Nacional de Bellas Artes – Buenos Aires, national Gallery of Victoria – Austrálie, Palazzo Ruspoli – Řím, Tate Gallery – Londýn, National Museum of Art – Bukurešť a mnoho desítek dalších muzeí a galerií. V Židovském muzeu v Praze je celkem 5 položek tohoto umělce z 30. let, a to 4 kvaše a 1 kresba (tuš/akvarel).
Z hlediska cen dosahují v dlouhodobém horizontu díla Vlamincka velmi vysoké úrovně. Zatím nejvyšší ceny na veřejných aukcích dosáhl v roce 2011 v aukční síni Christie´s olej na plátně podobných rozměrů jako nabízené dílo s názvem „Paysage de banlieue“ rovných 20.000.000,- amerických dolarů. Je při tom velmi zajímavé, že tentýž obraz byl na identickém místě úspěšně dražen před 17 lety a v té době za něj kupující, pozdější prodávající zaplatil „pouhých“ 6.200.000,- amerických dolarů. Je zřejmé, že zhodnocení tohoto díla ve výši 13.800.000,- USD během relativně krátké doby je velmi vysoké. Stejně tak u téměř identických obrazů z let 1905 -1906 nesoucích identický název „Péniche sur la Seine“ index prodejní ch cen na aukci v Sotheby´s v roce 1994 a o sedm let později u Christie´s činil více než 3,15, tedy cena nastoupala z 1,9 mil. USD na téměř v přepočtu 6 mil. amerických dolarů. U překrásného díla „Le pesage a Longchamps“ (1905-1907) prodaného v roce 1990 z kolekce Madame Bourdon došlo k opětnému prodeji v roce 2007 a rozdíl v ceně dosáhla částky v přepočtu téměř 1.670.000,-USD, když se vydražil u londýnské aukční sině Sotheby´s za v přepočtu 3.736.540,- USD. Velmi ceněná nejsou však zdaleka jenom díla z období 1905 – 1908, i když zejména tyto obrazy dosahují rekordních cen, ale i díla pozdější do roku se pohybují v rozmezí od 100.000,- do 600.000,- amerických dolarů. Malebná krajina s názvem „Paysage avec maisons“ z období konce 20. let a poloviny 30. let byla vydražena v roce 2006 v Sotheby´s za rovných 400.000,- USD, olej na plátně obdobných rozměrů s názvem „La route sous la neige“ ze stejného období změnila majitele ve stejné aukční síni za cenu 331.740,- USD. Poněkud menší olej na plátně „Rue de village sous la neige“ ze stejného období byl prodán opět v Sotheby´s v roce 1990 za 188.785,- USD.
Autor viz B 10/547.

  • dosažená cena: 2 500 000 CZK