179 | ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

    VOKÁLEK Ladislav (1894 Praha)

    Tuš na papíře, 32 x 43 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1952, signováno vpravo dole LV 52.
    Český akademický malíř, kreslíř a ilustrátor spjatý s pražským Smíchovem. Studoval na AVU v ateliéru žánrové a figurální malby u profesora Maxe Pirnera. Vystavoval s Uměleckou besedou. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách.

    • dosažená cena: 5 600 CZK