• NA VENKOVĚ

104 | NA VENKOVĚ

VYLEŤAL Josef (1940 - 1989)

Olej na dřevě, 40 x 30,5 cm, rámováno, datace 1981, signováno dole uprostřed J. VYLEŤAL, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Provenience:
Dílo je opatřeno notářským zápisem – dílo pochází z pozůstalosti hudebníka Petra Hapky.
Představuje se nám jeden z nejzajímavějších českých autorů druhé poloviny dvacátého století, autor tvořící velice svébytným surrealistickým jazykem, malíř, jemuž se dostalo uznání i od samotného Salvadora Dalího. Josef Vyleťal je znám především díky své divadelní a filmové výtvarné tvorbě, přesto jeho obrazy nezůstávají v ničem pozadu, ba naopak, autor zde může promlouvat zřetelně volněji a uchopit námět po svém. Dílo Na venkově nám podává jakousi okřídlenou bytost, anděla, jenž s gestem rozpřažených rukou, promlouvá, vybízí diváka, aby vzhlédl k malému kuřeti, jež kráčí po podstavci. Toto gesto rukou se na Vyleťalových obrazech let osmdesátých opakuje. Pod zvířetem, v duchu barokního zátiší, je na menším podstavci instalován plod. Celý tento výjev se tváří jako scénografické cvičení, hra s komponenty. Samotný anděl je ztvárněn jako jakási koláž. Jeho ruce neodpovídají tělu, a to vypadá jak postava serpentináta italské provenience. Postavu korunuje hlava, která jak vzezřením, tak velikostí neodpovídá tělu, které doplňuje bílý šál, vlající ve větru. Pozadí námětu se nese v zasněných transparentních tónech. Tento pocit navozuje nejen kouř okolo postavy, ale i samotná křídla a nohy postavy okřídlence. Dílo Na venkově dodržuje všechny vnější znaky Vyleťalovy surrealistické tvorby, kombinuje tento přístup se scénografickým citem pro usazení a výpravnou složku a v neposlední řadě vybízí spíše k otázkám bez poskytnutí odpovědí.

  • zpět