151 | SURREALISTICKÝ MOTIV

    VYLEŤAL Josef (1940 - 1989)

    Kombinovaná technika na papíře, 30,5 x 20,5 cm, rámováno, datace 1969, signováno dole uprostřed J. VYLEŤAL.
    Pravost díla potvrzena rodinou autora.
    Dílo, které máme před sebou, je dílem jednoho z nejosobitějších českých umělců poválečného Československá. Obraz je skvělou prací českého zástupce surrealismu, výtvarníka mnoha tváří a umělce, který svými kvalitami může obstojně konkurovat světovému výběru. Josef Vyleťal je znám především díky své divadelní a filmové výtvarné tvorbě, přesto jeho obrazy nezůstávají v ničem pozadu, ba naopak autor zde může promlouvat zřetelně volněji a uchopit námět po svém. Obraz má všechny typické rysy Vyleťalovy tvorby, technicky perfektní provedení kontur vypodobněných vznášejících se objektů, staromistrovský způsob kresby a malby, vyplývající z umělcova vřelého vztahu k umění minulosti, efektnost, v tomto případě založenou především na koloritu, v němž převažují mnohé odstíny červené. Tento surrealistický motiv je ukázkou nevyčerpatelné autorovy fantazie, kdy si pohrává s divákovy smysly a vytváří mnohé prolnutí všech plánů díla. Vzdouvající se předměty vypadají jako jakési listy, přesto stoupají vzhůru a ne naopak, jako tomu v přírodě bývá. Toto překroucení fyzikálních zákonů spolu s úžasným kresebným přístupem, prostoupeným s jemnou malířskou prací, je ukázkou Vyleťalova velkého umění a příkladnou prací jeho tvorby konce šedesátých let.

    • zpět