• PŘÍCHOD MUZIKANTŮ

003 | PŘÍCHOD MUZIKANTŮ

WALDHAUSER Antonín (1835 Vodňany - 1913 Havlíčkův Brod)

Olej na plátně, 33 x 53,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole Antonín Waldhauser Praha, rentoilováno.
Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
Vystaveno:
Klasikové 19. století, S.V.U. Mánes, 2012.
Malíř krajin, historických obrazů a žánrů v Praze. Vystudoval AVU u prof. Haushofera, dále akademii ve Vídni u prof. Blaase, Geigera a Wurzingera. Ve vídeňských obrazárnách studoval obrazy starých mistrů. Rané dílo zahrnovalo historickou a figurální malbu, kterou od počátku 70. let 19. století opouští a věnuje se cele krajinomalbě. Podnikl studijní cesty po Rusku a Francii. Na rozdíl od mnoha českých krajinářů působil skoro bezvýhradně v Čechách a na Moravě. Tvořil přímo v plenéru a některé jeho skici z 80. let se barvou i motivy přibližují tvorbě Ant. Chittussiho. Vytvořil několik ambiciózních, vysoce provedených krajinných kompozic, ale typické se pro něj staly maloformátové studie s jednoduchými motivy, časem prováděné stále skicovitějším rukopisem. Maloval chmurné nálady, žhavé západy, nálady pozdního večera nebo noci. Od roku 1871 vystavuje téměř každoročně v Praze na Žofíně. S uznáním o něm psal Jan Neruda v Národních listech, později též Miroslav Tyrš. Po jeho smrti bylo nalezeno v jeho skromném ateliéru ve Švédské ulici na Smíchově mnoho hotových i nedokončených obrazů.
Autor viz T 2/684, TB 35/72, B 10/608, NEČVU 2/932.

  • dosažená cena: 160 000 CZK