• JARO

149 | JARO

WEINER-KRÁĽ Imro (1901 – 1978)

Olej na plátně, 180 x 150 cm, rámováno, datace okolo r. 1928, signováno vpravo dole I.Weiner.
Dílo velkoformátových rozměru, jenž má divák možnost zhlédnout, je krásným reprezentujícím vzorem autorovy rané tvorby. Imro Weiner-Král´ v díle projevuje svou lásku ke slovenské lidové krajině a zachycení života slovenského lidu. Předložené dílo nádherně ukazuje autorovo řešení lidového námětu se sociálním podtextem, a to v době, kdy autorovi umělečtí vrstevníci spíše řešili sociální náměty vně městského života. Malíř v díle nechává promlouvat jistou ironii vůči dobové situaci. Romantická sentimentalita je překomponována do kritického pohledu na venkovský život. Důležitý je také výběr samotného námětu, nedělní žánrové scény, která podtrhuje autorův záměr se zamyslet nad bytím venkovského člověka na konci dvacátých let. Obraz poukazuje na malířův zájem o vnitřní duchovní život člověka a svou malbou ho předkládá intelektuální kritice. Tímto hodnotícím náhledem Weiner-Král řeší odstup od nacionalistické idealizace tématu a kriticky přistupuje k tomuto vidění světa jako nepravé realitě. Názorovou linku malíře podtrhuje velikost díla, jenž svou velikostí a objemem dotváří malířův názor na dobovou situaci. Předložené dílo je výtečným příkladem autorova raného díla s jeho ironizujícím nádechem a tak by sběratelům malířovy tvorby tato položka aukce jistě neměla uniknout.

  • zpět