• DÍVKA S DLOUHÝMI VLASY

089 | DÍVKA S DLOUHÝMI VLASY

ZÍVR Ladislav (1909 – 1980)

Patinovaná lína, výška celkem 43,5 cm, datace 1967, značeno zezadu Zívr 67 I.
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013, str. 222/223.
Publikováno:
Typlt Jaromír, Ladislav Zívr, Kant, Praha 2013, soupis č. 322, verze.
Předložené dílo tohoto velkého českého sochaře, jenž si prošel mnoha proměnami, a to od sociálních civilistních témat pod Gutfreundovou záštitou, po surrealistický osobitý přístup, nám nabízí autorův přístup šedesátých let. Nabízená hliněná plastika je poměrně jedinečnou formou Zívrovy tvorby daných let. Autor se v daném díle uchýlil k interpretaci přírody osobitým způsobem formy, jenž má každý smrtelník zažitou a je tedy snáze rozpoznatelná. Žena s vlasy, jak zní jméno nabízeného díla, je jedna z verzí návrhu, v tomto případě značena římskou číslicí I. Ladislav Zívr se zde přiblížil realističtější lince výrazových prostředku a odbočil od surrealističtějšího tvarosloví hmoty. Dílo můžeme dát na pomyslnou myšlenkovou a výrazovou linii mezi dílo Nevěsta (1966) a Portrét Jitky (1968), které se též nesou v realističtějších formách hmoty, sic abstrahované. Druhé jmenované dílo lze brát za jakési vyeskalování tohoto pseudorealistického směru Ladislava Zívra ke konci šedesátých let. Předložené dílo Žena s vlasy je krásnou ukázkou autorovy práce s reáliemi, které zgeneralizoval na jasný slovník znaků, jenž ve svém abstrahovaném tvaru k divákovy promlouvá čistým a zřejmým jazykem, přesto ponechávající si lyrismus typický pro dílo autora. Ladislav Zívr v podaném díle vytvořil výtečný příklad poválečné československé sochy a nádherné dílo samo o sobě.

  • zpět