044 | RELIÉF MALÝ – LEŽÍCÍ ŽENA

    ZÍVR Ladislav (1909 - 1980)

    Polychromovaná sádra, 13,5 x 40,5 cm, datace 1971, značeno vpravo dole Zívr 1971.
    Konzultováno s PhDr. Jaromírem Typltem, autorem monografie.
    Publikováno:
    Typlt Jaromír, Ladislav Zívr, Kant, Praha 2013, str. 290 a 384, soupis č. 411.