• BENÁTKY

003 | BENÁTKY

ZRZAVÝ Jan (1890 – 1977)

Pastel na papíře, 16 x 25 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1948, signováno vpravo dole Jan Zrzavý 48.
Opatřeno odborným posudkem Jany Orlíkové.
Předložená kresba je jednou z parafrází vytvořených v souvislosti s autorovým návrhem pro prvé dějství komické opery Jaroslava Křičky, režírovanou Františkem Pujmanem. K inscenaci jmenované opery se dochovaly přípravné tužkové studie, mezi nimiž nabízená figuruje a další verze jsou například ve sbírce Národní galerie. Jan Zrzavý se v rámci svého díla návrhům inscenací a divadelní kulise dlouhodobě věnoval a k daným divadelním či operním kusům vytvářel velice pečlivé návrhy, jimž předcházela dlouhosáhlá geneze. Tato kresba souvisí s inspirací dílem Giorgia de Chirica, jehož dílo velice Zrzavého oslovila. Tento světoznámý umělec se s Janem Zrzavým vícekrát sešel a poctil ho svým osobním názorem. Nabízené dílo přímo dosvědčuje Zrzavého práci s prostorem po vzoru de Chirica, jeho metafyzické polohy, jeho práci s hmotou jednotlivých architektur a v neposlední řadě i autorovu práci s obrysovou linkou, jako fyzického ukotvení daného. Nabízené dílo nádherně reprezentuje Zrzavého dílo a plně zapadá do umělcovy tvorby čtyřicátých let. V neposlední řadě taktéž poukazuje na umělcův opětovný návrat k námětům z Benátek, jeho milovaného města.

  • zpět