• LOĎKY

229 | LOĎKY

ZRZAVÝ Jan (1890 Okrouhlice - 1977 Praha)

Tužka na papíře, 13,3 x 35,5 cm, rámováno v paspartě, pod sklem, signováno vpravo dole J. Zrzavý, zezadu opatřeno potvrzením pravosti PhDr. Jany Orlíkové.
Malíř a ilustrátor, jeden z nejosobitějších českých umělců 20. století, studoval krátce u E. Dítěte na UPŠ v Praze. Expresionistické počátky jeho tvorby spočívaly na symbolistním základu, který se bude projevovat v celé jeho duchovně založené tvorbě. Od r. 1910 vystavoval se skupinou Sursum, v r. 1917 se stal členem Tvrdošíjných, vyrovnává se i s impulsy kubismu. Pro jeho tvorbu určující bylo však setkání s dílem Mistra Třeboňského a Leonarda, zároveň ale i literatura J. Zeyera, k níž se vracel i jako ilustrátor. Námětově se jeho tvorba podstatně obohacuje návštěvami Benátek a Bretaně, zároveň se s obzvláštní něhou obrací ke kraji svého rodiště. Jeho kresby, jimiž často doprovázel i literární díla (Mácha, Erben, Zeyer, ad.), mají charakter definitivních děl nebo tvořily obrazové alternativy. J. Zemina: Svět J. Zrzavého, Praha 1963, M. Lamač: Praha 1980
Autor viz T 2/738, TD 219, V 5/215, TB 36/466, B 10/921, NEČVU 2/960.

  • zpět