• VESNICE

013 | VESNICE

ŽUFAN Bořivoj (1904 Praha - 1942 Praha)

Olej na plátně, 66 x 105,5 cm, rámováno, datace – okolo r. 1930, signováno vpravo dole Bořivoj Žufan, rentoilováno.
Malíř, sochař, pedagog, vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1921 - 1924), dále Akademii výtvarných umění v Praze (1924 - 1928). V letech 1933 - 1934 studoval opět na UPM a pak UK v Praze na lékařské fakultě. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Spolupracoval s J. Slavíčkem, V. Benešem a V. Špálou. Byl často ovlivněn O. Nejedlým a českou krajinářskou tradicí, například A. Chittussim. Střídavě pobýval v Čechách a na Moravě. Na jeho malířský rukopis a barevnou uvolněnost měl největší vliv V. Špála. Umělecky se našel na počátku 30. let, kdy také začal malovat své první akvarely. Tato technika nejlépe vyhovovala jeho spontánní a vnitřně neklidné povaze. Od té doby se jeho dílo rozvíjelo bez vývojových zvratů a více nápadných proměn. Jeho hlavní malířský zájem patřil koloritu. Podněty pro svou tvorbu nalézal ve francouzské malbě, a to od C. Corota po fauvismus. Malíř je zastoupen ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Národní galerii v Praze, Krajské galerie výtvarných umění ve Zlíně, v Oblastní galerii v Liberci, Severočeské galerii výtvarných umění v Litoměřicích a jinde. Žufan působil v Praze, Itálii, Francii, Kostarice, Berlíně, Drážďanech a v neposlední řadě také na Slovensku.
Autor viz T 2/752, TD 221, V 5/218, NEČVU 2/971.

  • dosažená cena: 84 000 CZK