• BENÁTSKÉ GONDOLY

074 | BENÁTSKÉ GONDOLY

BRANDEISOVÁ Antonie (1849 Miskovice v Čechách - 1920)

Olej na lepence, 16,5 x 23,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole ABrandeis.
Malířka, žákyně K. Javůrka v Praze, dále studovala na benátské akademii. Za svého pobytu ve Florencii roku 1892 vystavovala v Krasoumné jednotě čtyři pohledy z Itálie. Známé jsou její pohledy na paláce ve Florencii a Benátkách.
Autor viz T 1/87, TB 4/527, B 2/273.

  • dosažená cena: 230 000 CZK