• VESNICKÁ DÍVKA S RUČNÍ PRACÍ

028 | VESNICKÁ DÍVKA S RUČNÍ PRACÍ

BROŽÍK Václav (1851 Železný Hamr u Třemošné - 1901 Paříž)

Olej na plátně, 55 x 38,5 cm, rámováno, datováno 2. pol. 80. let 19. st., signováno vpravo dole V Brožík, zezadu opatřeno pozůstalostní pečetí Václava Šl. Brožíka, č. 1939, Ray & Perrot, Paris - značka plátna.
Konzultováno PhDr. Michaelem Zachařem.
Publikováno:
Monografie N. Blažíčková - Horová: V. Brožík, str. 253, č. 157,
Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2011, vzadu opatřeno štítkem a razítkem
Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, galerie Diamant S.V.U. Mánes
Vystaveno:
Topičův salon - z obrazárny císařského rady V. Špačka, 1907, kat. č. 42 (Pletoucí dívka),
Obecní dům, 1928, kat. č. 67
Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, galerie Diamant S.V.U. Mánes
Významný představitel české historické malby a portrétista, studoval u A. Lhoty a E. Lauffra na pražské AVU, pak v Drážďanech, Mnichově a Paříži, kde se i usazuje. Brožík patřil k oficiálním malířům Rakouska - Uherska a byl nejznámějším českým umělcem poslední čtvrtiny 19. století. Největší úspěchy zaznamenal se svými kolosálními historickými obrazy pro široké publikum, jež putovaly po prestižních výstavách Evropy a byly vystavovány samostatně. Kromě historické malby ve vlastním slova smyslu Brožík pěstoval i tzv. historický portrét a historický žánr. Rámec umělcovy činnosti tvořilo - kromě pozdní fáze obecného historismu - také oživení role historické malby v kultuře národa, usilujícího o politické uplatnění. Aktualizace i politické implikace v Brožíkových obrazech zůstávaly ovšem loajální vůči habsburské dynastii. V žánrové malbě se Brožík specializoval na interiérové výjevy z měšťanské společnosti. Jinou jeho úspěšnou specializací představoval vesnický žánr v tradici J. Bretona. Malířovy svěží skici z plenéru, stejně jako některé portréty svědčí o malířově jeho smyslu pro moderní realismus.
Autor viz T 1/103, TD 35,222, TB 5/90, B 2/343, NEČVU 1/91.

  • dosažená cena: 730 000 CZK