130 | VE VÝHNI TROPŮ A TEMNOTÁCH PRALESA

    BURIAN Zdeněk (1905 - 1981)

    Kvaš na papíře, 35 x 28 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vlevo dole Z. Burian.
    Reprodukováno:
    Ilustrace z Grabein Paul, Ve výhni tropů a temnotách pralesa, časopis Dobrodružný svět, roč 4, č. 27-39, 1929 – 1930.