• PŘÍSTAVIŠTĚ/MOTIV Z FRANCIE

009 | PŘÍSTAVIŠTĚ/MOTIV Z FRANCIE

CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

Olej na plátně, 17,5 x 32,5 cm, rámováno, datace 1882–1885, signováno vlevo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Dílo bude zařazeno do připravované monografie prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Podaný obraz nese všechny znaky práce Antonína Chittussiho. Toto dílo se dá směle zařadit do jeho pobytu ve Francii, kde zobrazil řadu těchto motivů, a to hlavně právě říční krajiny. Dílo svým přístupem je vymalováno jemně, ale přesto velice suverénně. Malíř zde motiv vytvořil za pomocí širokého štětce, sem tam vytvořil detail za pomoci tenkých tahů či lazurných nánosů barvy. Zobrazená vegetace, od zelenavých trav, po samotné stromoví, je vymalováno Chittussiho nezaměnitelným přístupem. Též vodní plocha odpovídá malířovu rukopisu. Autor v obraze zaznamenal klidnou atmosféru venkova s jeho pomalou náladou, světlem a též neměnnou krajinou, která je zde narušována a zároveň je v symbióze vpravo vyobrazeným mostem, který jakoby naznačoval, kde tato poklidná atmosféra končí.
Český moderní krajinář, impresionista a pedagog studoval na pražské AVU u prof. A. Lhoty a E. Rómy, avšak po odchodu M. Haushofera nebyl obsazen ateliér krajinomalby, takže Chittussi odešel studovat nejprve do Mnichova a odtud na vídeňskou Akademii. Po návratu do Prahy se dostal do povědomí veřejnosti díky Woltmannově aféře. Studenti AVU tehdy vypískali profesora A. Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu, za což byl Chittussi jako jeden z hlavních aktérů dokonce odsouzen na pár dní do vězení. Poté odjel do Francie, kde se inspiroval francouzskými realisty, tzv. barbizonskou školou a začal malovat kromě ateliéru i v plenéru. Ve Francii se Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem jeho tvorby a nově osvojenou technikou barbizonců zpracovával obrazové kompozice, jak francouzské, tak i české krajiny, a to dokonce i v době, kdy žil ve Francii. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec. Chittussi byl ve své době ceněn jako nejmodernější český krajinář a dlouhodobě se řadí k nejoceňovanějším českým malířům.
Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • dosažená cena: 340 000 CZK