• VOISINLIEU PRES BEAUVAIS – MAISONS AU BORD DE L’EAU AVEC UN ARBRE PENCHÉ

168 | VOISINLIEU PRES BEAUVAIS – MAISONS AU BORD DE L’EAU AVEC UN ARBRE PENCHÉ

COROT Jean Baptiste Camille (1796 Paříž - 1875 Ville d´Avray)

Olej na plátně, 28,5 x 43 cm, rámováno, datace – 1855–1863, signováno vpravo dole COROT, zezadu opatřeno výstavními štítky a razítky.
Zezadu opatřeno dopisem autora z r. 1863.
Provenience:
Sbírka Pétrel,
Soukromá sbírka (zakoupeno: Hirsch, 7. 12. 1912),
Soukromá sbírka (zakoupeno: Paříž, 24. 3. 1952),
Soukromá sbírka.
Vystaveno a publikováno:
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014, str. 86.
Publikováno:
L’oeuvre de Corot, Catalogue Raisonné et illustré par Alfred Roubaut, H. Floury Editeur, Paris 1905, reprodukováno na str. 310 a 311, č. kat. 1013.
Nabízený obraz vyznívá jako soustředěná malba intimního pojetí s jemnou hrou zelení a stříbřitých či perleťových šedí, evokuje přírodní záběr jako až hudební etudu a celkově představuje múzické dílo nejvyšších uměleckých měřítek. Zračí se v něm Corotovo vrcholné krajinářské mistrovství, s jakým se nesetkáváme v Čechách ani v nejvýznačnějších galeriích, natož pak v aukčních síních. Pohled je až intimního rázu, divák se ocitá na palouku hraničícím s břehem řeky a naskýtá se mu pohled na domky blízko řeky, které se tváří jako strážci povodí. Corot mistrně provedl odraz stavení v řece jako v zrcadle, které je nastaveno vyvedené reálii. Přihlížející stromoví je autorem skvěle vystavěno, s každou svou jemností, od kmene po tu nevýše položenou větévku. Řeka je zde jakousi pomyslnou hranicí, za kterou je divákovi dovoleno pouze nahlížet. Camille Corot se zde projevuje ve vší své genialitě a dané dílo nenechává přihlížející na pochybách, že se jedná o dílo mistra.
Autor viz TB 7/449, B 3/179.

  • dosažená cena: 2 900 000 CZK