• SEKÁČ

047 | SEKÁČ

DUPRÉ Jules (1811 Nantes - 1889 Adamův ostrov)

Olej na plátně, 45,5 x 32,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole JULIEN DUPRÉ, vpředu opatřeno přípisem s určením, rentoilováno.
Významný francouzský malíř, který slavil úspěchy už v raném věku. Malbu si osvojil jako dekoratér porcelánu v dílně svého otce a později i v porcelánce Sévres, ale to jeho ambice nedokázalo ani zdaleka uspokojit. Ve dvaceti letech byl rozpoznán jeho talent s prvními minuciózně-naturalistickými krajinami. V pařížském Salonu vystavil hned šest svých pláten, za jejichž prezentaci získal stipendium na studium krajinomalby v Anglii. Maloval v okolí Southamptonu a Plymouthu, kde mu učarovaly obzory, vodní plochy a větrná oblaka, ale často také noční panoramata pod hvězdnou oblohou. Duprého dílo rozhodujícím způsobem ovlivnil John Constable, se kterým se seznámil právě v Anglii, dále Claude Lorrain, ale i holandští staří mistři krajináři. V r. 1833 získal Dupré na Salonu stříbrnou medaili a v r. 1835 už byla jeho prezentace na Salonu spojena s respektem jak teoretické scény, tak kolegů malířů. Na konci třicátých let začal malovat společně s Troyonem a Theodorem Rousseauem volně podle přírody, zvláště pak dle lesních motivů, obrazy však dokončoval v ateliéru. V r. 1849 získal Řád čestné legie. V r. 1858 natrvalo zakotvil v L´Isle-Adam. Náladová líčení přírody jako Západ slunce po bouři (Louvre) z r. 1851 nebo Měsíční noc u moře (Puškinovo muzeum v Moskvě) namalované kol. r. 1870 jsou pro jeho dílo, které se odpoutalo s barbizonskou školou od strnulé klasicistické malby nejvíce typické. V r. 1868 strávil léto s Milletem u moře v Cayeux-sur-Mer, kde maloval maríny, kam se později vracel k malování plenéru. Kromě Milleta za ním jezdil i Courbet. Jeho dílo je zastoupeno v Musée d´Orsay, Louvru, The Minneapolis Institut of Art aj.
Autor viz TB 10/175, Slovník světového malířství, Odeon 1991.

  • dosažená cena: 78 000 CZK