• ZÁTIŠÍ S HOUBAMI

216 | ZÁTIŠÍ S HOUBAMI

JANOUŠEK František (1890 Jesenné v Podkrkonoší - 1943 Praha)

Olej na kartonu, 40 x 50 cm, rámováno, datace - 1929.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc., PhDr. Rey Michalové, PhD. a restaurátorským průzkumem ak. mal. Martina Martana.
Provenience:
Získáno z rodiny autora (opatřeno písmeným potvrzením Hany Jírové-Zelinkové).
Publikováno:
Jindřich Chalupecký – František Janoušek, Odeon 1991, č. 17.
Text posudku PhDr. Rey Michalové, PhD.:
„Obraz Zátiší s houbami lze označit za přelomové dílo, v němž krystalizuje autorův typický výtvarný styl. Představuje jeho vrcholnou realizaci tzv. imaginativního (křivkového) kubismu, současně však již neklamně předznamenává surrealismus. Pozdně kubistický systém dynamické linie Janoušek nepokládal ani tak za návod k formálnímu řešení obrazové kompozice, jako spíše výtvarný prostředek, schopný uvolnit intuitivní a imaginativní vrstvy tvořivosti. (…) Zátiší s houbami je velkorysou malbou, evokující různé kulinářské požitky. Opticky viděná skutečnost se transformuje ve svobodnou hru jednotlivých, vzájemně racionálních nespojitých předmětů (např. spojení hub, citrónu a neúměrně velkého provazu) a architektonických prvků v druhém plánu obrazu. Překvapivá fantastika vyplývá právě z této konfrontace abstrahovaných znaků různých věcí, dále z popření klasické perspektivy a současně z nového dění, rytmu, který tvary proniká. Ten je podpořen i sofistikovaným rozložením barevných tónů, jež se vzájemně vyvažují. Výrazný akcent červeně dovádí náš pohled zcela přirozeně do druhého plánu obrazu a kompozici graduje, i uzavírá.“
Autor viz T 1/420, V 2/529, B 6/34, NEČVU 1/312, J. Chalupecký: F. Janoušek, Praha 1991.

  • dosažená cena: 760 000 CZK