• ARAB/TRAMVAJ

098 | ARAB/TRAMVAJ

JÍRA Josef (1929 Turnov - 2005 Malá Skála u Turnova)

Kombinovaná technika na plátně, 80 x 99 cm, rámováno, datace 1985, signováno vlevo dole J. JÍRA 85.
Nabízená koláž je skvělým příkladem autorovy tvorby osmdesátých let. Dílo je skvěle provedeno jak svou barevností, tak použitím daných materiálů jako je novinový papír či látka. Osoba, onen Arab, jenž je v popředí díla, je tvořena klasickým stylem autora, stylizací lidské formy - lidského těla tvoří gró námětu a je jeho hybnou součástí. Dílo je skvěle vyvedeno ve své surovosti hlavních postav až po křehký obrysový dotek lidu v pozadí. Josef Jíra byl mistrem expresivnosti formálního projevu a přesto dokázal vypodobnit náměty od pouličních pohledů po téma biblické nátury. Toto velkoformátové dílo malíře je výtečnou ukázkou autorova tvoření pomezí minulého století a ukázkou jeho díla, jehož ocenění na trhu stále stoupá.
Přední český malíř a ilustrátor vystudoval nejprve řemeslný obor rytí drahokamů na šperkařské škole v Turnově a následně spojil své umělecké ambice do studia na AVU, kam se dostal přes přípravku u K. Mináře a M. Holého. Na AVU pak studoval nejprve u O. Nejedlého a poté u V. Rady. Od roku 1955 se věnuje ilustraci. V roce 1962 se v jeho tvorbě začíná objevovat motiv tváře s nadsazeným detailem doširoka otevřeného oka. Jeho malby mají mírně expresivní charakter a drží si vlastní dynamickou linii malířského rukopisu. Během roku 1964 vznikl cyklus s motivem zabitých pstruhů, v šedesátých letech pak i cyklus Oči a také cyklus Milenci. Jíra stál u zrodu Výtvarného léta Maloskalska, a to od roku 1972 do konce osmdesátých let, a od roku 1992 měl v Malé Skále také galerii výtvarného umění. Je autorem svérázného cestopisu Deníky malíře srdcem doplněné o jeho koláže a kresby. Jeho dílo je zastoupeno v řadě prestižních galerií.
Autor viz TD 86, B 6/75, Ch 4/259, Česká grafika XX. století, Hollar 1997.

  • dosažená cena: 220 000 CZK