• SEDÍCÍ ŽENA

232 | SEDÍCÍ ŽENA

KARS Jiří (Georges) (1880 Kralupy - 1945 Ženeva)

Olej na plátně, 55 x 46 cm, rámováno, datace – kolem r. 1920, signováno vlevo dole Kars, zezadu opatřeno výstavními štítky a razítky.
Z restaurátorského hlediska posoudil ak. mal. Martin Martan.
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013, str. 259;
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014, str. 48.
Podané dílo od tohoto světoznámého malíře s českými kořeny je krásným příkladem autorovy tvorby dvacátých let. Zobrazená žena, zachycena při toaletě, oděna do bílé košilky, zaujímá stylizovanou polohu, s rukou probírající si své hnědé, nazrzlé vlasy. Vedle dívky teče drobný vodní tok a po pravé straně obrazu se tyčí zelené stromoví. Celá scéna se tváří, jako umělecká nadsázka, kdy dívka zaujímá v krajině místo netypického rázu, jakoby se stávala samotnou součástí scenérie. Malý potůček po levé straně vytékající ze země to jen potvrzuje. Vpravo tyčící se stromy jsou zase jako branou do jiného, fantaskního světa a svou temností odpuzují a zároveň lákají oko diváka. Přesto středobodem díla je žena, krásných tvarů, s bělostnou pletí, kterou jen podtrhuje již zmiňovaná košilka. V ženě se zračí něco křehkého a zároveň vyspělého, prožitého, co ženu dělá velice zajímavou, až fascinující. Dílo je vytvořeno ve dvacátých letech, tedy v období před Karsovou krajinnou tendecí, přesto zde můžeme vidět jakýsi předěl mezi zobrazováním žen, aktů a krajinou samotnou. Sedící žena se zde stává archetypem ženství, archetypem ženského prvku v krajině, tajemná a překvapující jako potemnělý les a křehká a čistá jako malý vodní tok. Georges Kars zde ukazuje své kvality, které byly ostatně již mnohokráte potvrzeny a podává svůj nezaměnitelný umělecký podpis. Dílo Sedící dívka je výtečným kusem umění a určitě si zaslouží svou pozornost.
Autor viz T 1/467, V 3/20, TB 19/570, B 6/167, NEČVU 2/1001.

  • dosažená cena: 540 000 CZK