• U CHLUMU, JEŘABINY

047 | U CHLUMU, JEŘABINY

KAVÁN František (1866 Vichovská Lhota - 1941 Libuň)

Olej na lepence, 40 x 52 cm, rámováno, nedatováno, signováno vlevo dole Kaván, zezadu opatřeno štítkem Krajské galerie v Pardubicích, inv. č. KG287 a razítkem Vlastivědné muzeum a galerie Hlinsko č. 2635.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Ve svých krajinách realistického založení rozvíjel čas od času různé technicky i výrazově odlišné polohy, jimiž cíleně nabourával zažitá schémata, a tak bývá nejednou i pravé dílo pokládáno za sporné. Ve dvacátých letech tomu již bývalo zřídka, neboť na sklonku druhého vítanovského pobytu pracoval Kaván již v dosti zažité formuli spíše impresívního projevu s větší či menší pádností štětce, ostrostí tónu a vyváženosti kompozice. Tento obraz vyznívá jakýmsi smířlivým panteistickým způsobem, kdy za realistickým motivem lze vytušit i otázku po smyslu naší vlastní cesty.
Malíř a básník, studoval u J. Mařáka na AVU v Praze, předčasně ale školu ukončuje. Navazuje na Chittussiho pojetí krajiny hlavně v jeho důrazu kladeném na atmosféru a náladu. Tato citlivost jej také přivádí do okruhu českého symbolismu, spojuje se s nastupující modernou a od r. 1897 je členem SVU Mánes. Jako básník se stýkal s okruhem Moderní revue. Dokonalé vyjádření nálady zůstává také hlavní motivací jeho celoživotního díla, což z velké části zapříčinilo velký sběratelský ohlas, který neustal dodnes.
Autor viz T 1/474, TD 90, V 3/28, B 6/176, NEČVU 1/343.

  • dosažená cena: 95 000 CZK