• IN STAND BY I STAY

112 | IN STAND BY I STAY

KINTERA Krištof (1973 Praha)

Litý epoxid na desce, 103 x 73 cm, rámováno, pod sklem, datace 2013, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením.
Vystaveno:
Krištof Kintera, Nervous Trees, Galerie Rudolfinum, Praha, 7. 10.–27. 12. 2017.
Dílo Krištofa Kintery, epoxidový útvar na podložce, je příkladnou prací jeho tvorby, která ho provází po roce 2010 až do dnešních dnů. Směle můžeme říci, že autorova tvorba tohoto typu vyeskalovala až do nedávné velké autorovy výstavy v Rudolfinu. Kintera zde předvádí svůj skvělý přístup k soudobému umění, jeho ohýbání formy, práce s uměleckou nadsázkou a slovními a věcnými hříčkami, což naznačuje mmj. i název samotného díla. Ve volném přeložení název zní V pohotovosti zůstávám naznačuje pohyb, neuchopitelnost a určitou drzost autora, pro kterou je tolik znám, pro kterou je tak uznáván. Dílo, které bylo také mmj. vystaveno na oné velké výstavě, můžeme považovat za dílo profilové a je též skvělým kouskem pro samotného sběratele, obdivovatele autorova počínání.
Jeden z nejvýraznějších a nejúspěšnějsích českých umělců mladé generace, v letech 1992–1999 studoval na AVU v Praze, dále 2003–2004 na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterdamu. Celkem třikrát byl nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého. Příznačnou je pro něj tvorba řady pozoruhodných objektů a instalací, ve kterých s hravou lehkostí zkoumá mechanismy okolní společnosti. V minulosti se podílel například na projektech jako je festival dokumentárních filmů zaměřený na lidská práva Jeden svět nebo na kontroverzní instalaci Davida Černého Entropa z r. 2008. V poslední době vstoupil do povědomí veřejnosti pražskými pomníky, které upozorňují na věci, jež ve městech plynou bez větší pozornosti kolem nás, např. pomník Bike To Heaven věnovaný cyklistům, kteří zemřeli v ulicích Prahy. Krištof Kintera vystavuje v Česku i v zahraničí a těší se zájmu jak odborné tak sběratelské veřejnosti.
Autor viz Ch 5/176.

  • dosažená cena: 90 000 CZK