• PORTRÉT DÁMY

009 | PORTRÉT DÁMY

MACHEK Antonín (1775 Podlažice u Chrasti - 1844 Praha)

Olej na plátně, 91 x 68 cm, rámováno, nesignováno.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.
Nejvýznamnější představitel českého empirového portrétu 1. pol. 19. stol., litograf. Portrétoval významné osobnosti své doby, jako litograf pracoval na Hankových Dějinách českých.
Autor viz T 2/57, TB 23/513, B 7/43, N 8/162, NEČVU 1/467.

  • dosažená cena: 120 000 CZK