• MĚSÍČNÍ KRAJINA

056 | MĚSÍČNÍ KRAJINA

MRKVIČKA Otakar (1898 Příbram - 1957 Praha)

Olej na kartonu, 47 x 36 cm, rámováno, datace 1921, signováno vpravo dole OM21.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Krajina vržena do měsíčního světla, krajina zobrazena se svou věcností a zároveň se svým lyrickým nádechem. Autor díla, Otakar Mrkvička, se v tomto díle pokusil přiblížit motiv krajiny v devětsilním podání, v podání koketujícího s poetismem a podávajícím progresi české avantgardy. Předkládané dílo spadá do prvních let fungování Svazu moderní kultury Děvětsil, do první fáze spolku, kdy společenstvo tvořilo v poetických tónech a svou tvář teprve formovalo. Otakar Mrkvička dané dílo vytvořil v mezích neoprimitivizmu, kdy podané tvary formy lesa, květeny a krajiny jsou podány v idealizované formě. Měsíční krajina v nočním čase je osvětlena pouze měsícem, jehož záře se rozléhá po celém obraze s různou intenzitou. Krajina je tvořena skalisky, převýšeními a kopci, jež protíná řeka, modrá stuha, projevující se naivním vlnkováním vodní plochy. V obraze je do popředí dán růžovějící květ, osamocený, křehký, ale přesto odolávající. Je tu též použito protějškového řešení v podobě dvou stromu, každého na jednom břehu. Krajina nejvzdálenější oku, je formována kubistickým rázem, v podobě skal, tyčících se nad ostatní scenérií. Dílo celé ověnčuje romantizující, jemná a mlžná záře, která krajině dodává snový punc.
Autor viz T 2/161, TD 133, NEČVU 1/535.

  • dosažená cena: 420 000 CZK