• HAVRANI NA SNĚHU

047 | HAVRANI NA SNĚHU

PANUŠKA Jaroslav (1872 Hořovice - 1958 Kochánov)

Olej na kartonu, 35 x 50 cm, rámováno, pod sklem, datace - okolo r. 1930, signováno vpravo dole PANUŠKA.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Český malíř, kreslíř a ilustrátor, studoval na AVU v Praze v ateliérech profesorů J. Mařáka a M. Pirnera. Už na Akademii se specializoval na krajinomalbu, hned po absolutoriu jezdil malovat do plenéru na mnoha místech v Čechách, např. Pojizeří, Sedlčansko, Berounsko, Příbramsko nebo Jižní Čechy. Podnikl i opakované cesty na Balkán, kde čerpal inspiraci. Obesílal výstavy doma i v cizině, jeho malba Pohled na Jindřichův Hradec se vystavoval v Londýně. Byl členem SVU Mánes. Vedle malby se věnoval knižní ilustraci s fantaskními, strašidelnými a pohádkovými motivy. Mnohé tyto výjevy reprodukovaly dobové časopisy, nejvíce pak Zlatá Praha a Volné Směry. Tyto motivy však nalezneme i v jeho malířské tvorbě. Zajímaly ho staré hrady a výjevy z pravěku. Jeho bohatá imaginace i důvtip z něj učinily i věrohodného ilustrátora různých archeologických nalezišť, kterým hledal na papíře historickou podobu. V r. 1908 začal malovat krajinu v okolí Lipnice nad Sázavou, která se mu pak stala oblíbeným krajem, kam se rád vracel. Ve dvacátých a třicátých letech byl několikrát u Jaderského moře, kde maloval nejen mariny, ale s velkou bravurou se zhostil i zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek. Panuška je právem považován za jednoho z nejoriginálnějších malířů proslulé Mařákovy školy.
Autor viz T 2/242, V 3/545, TB 26/206, B 8/112, NEČVU 2/601.

  • dosažená cena: 33 000 CZK