• OSVÍCENÍ A SILNÁ BARVA

165 | OSVÍCENÍ A SILNÁ BARVA

RITTSTEIN Lukáš (1973 Praha)

Pryskyřice, dřevo, bronz, barva, výška celkem 35 cm.
Model pro stejnojmennou plastiku umístěnou v univerzitním kampusu Masarykovy Univerzity v Brně.
Český sochař proslulý svými instalacemi a happeningy, studoval v letech 1991-1997 na AVU v Praze a v letech 1997-1999 na VŠUP. V r. 1999 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého a v r. 2000 absolvoval stáž v Centru pro umění Headlands v Sausalitu v USA. Zaujal rozsáhlým projektem, kdy společně s českou fotografkou a malířkou B. Šlapetovou pracoval na několikaletém, multimediálním a multikulturním uměleckém projektu na Nové Guineji, kde během několika cest (1997 - 2008) dokumentovali různými uměleckými způsoby kontakt s posledními přírodními národy na planetě Zemi. Jako reakce na tato setkání vznikla série velkoformátových soch, happening s příslušníky kmene Yali Mek a s oficiálními zástupci České republiky, i kniha fotografií a příběhů domorodců. Pro jeho sochařskou tvorbu je charakteristické používání nejrůznějších předmětů denního života či industriálních materiálů, které někdy kombinuje s vlastními tvary, vyrobenými z laminátu. Prezentoval se na řadě happeningů, kolektivních i samostatných výstavav, za všechny Momentky (Mánes, 2001), Manop - poslední první (Dox, 2009), Expo (Šangaj, 2010), Tour (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2011). Dnes se považuje za jednoho z nejvýznamnějších současných sochařů a je zastoupen v řadě českých a zahraničních veřejných i soukromých sbírek. V r. 2015 se jeho zdařilá instalace ptáka v českém pavilonu na EXPO 2015 stala jedním ze symbolů celé akce.

  • dosažená cena: 80 000 CZK