• LEŽÍCÍ DÍVČÍ AKT

229 | LEŽÍCÍ DÍVČÍ AKT

ŠAPOV Ilja (1912 Novorosijsko)

Olej na plátně, 57,5 x 71 cm, rámováno, signováno vpravo dole Il Šapov azbukou.
Malíř a řezbář, studoval na AVU v Praze.
Autor viz T 2/522.

  • zpět