• U KLECAN

177 | U KLECAN

ULŠMÍD Václav F. (1903 Praha)

Olej na sololitové desce, 50 x 70 cm, rámováno, datováno 1953, signováno vpravo dole V. F. Ulšmíd 953, zezadu opatřeno štítkem s určením.
Malíř a grafik, krajinář, žák A. Kalvody, studoval Ukrajinskou akademii v Praze. Studijní cestu absolvoval na Balkáně a ve Francii.
Autor viz T 2/620.

  • dosažená cena: 6 000 CZK