• TANČÍCÍ SKELET

279 | TANČÍCÍ SKELET

VYLEŤAL Josef (1940 Brno - 1989 Praha)

Olej na překližce, 82 x 52,5 cm, rámováno, datováno 1987, signováno vpravo dole J. Vyleťal.
Reprodukováno:
Art Banking Bulletin, UniCredit Bank, 3/2008, str. 15
Malíř, filmový a divadelní výtvarník, studoval na VŠT v Bratislavě a krátce v ateliéru A. Hoffmeistera na VŠUP v Praze. Jeho tvorba se odráží od strukturální abstrakce a směřuje k imaginativní linii českého malířství poválečné vlny surrealismu. Příznačný je umělcův zájem o fantaskní a magické náměty spojený s virtuózní malířskou technikou, vycházející ze znalosti historických technik, které si objevil jako restaurátor. Patří zároveň mezi přední tvůrce filmového plakátu, jemuž se věnoval od 60. let. V polovině 60. let vznikl cyklus Stromníci - bizarní figury pobývají ve fantastických krajinách plných záhadné vegetace, objevují se lidská torza i surrealistická (náhodná) setkání různých objektů. Jeho fantaskní obrazy jsou inspirovány díly H. Bosche, P. Brueghela, obrazy S. Dalího a M. Ernsta i surrealistickými plátny M. Medka z konce 40. a počátku 50. let. Malíře ovlivnily i kontakty s významnými soudobými kulturními osobnostmi.
Autor viz NEČVU 2/920.

  • dosažená cena: 240 000 CZK