Vážené dámy a pánové, přátelé galerie European Arts,

naše aukční síň pro Vás připravila bohatou jarní aukci mistrovských děl českého a evropského výtvarného umění. Aukční katalog je na webu naší galerie a obsahuje téměř 300 zajímavých položek, a to jak klasického umění včetně galerijních děl českých krajinářů, tak vynikající obrazy moderního a současného umění. Předaukční výstava se koná v prostorách galerie na Senovážném náměstí od pondělí 9.3.2015 do soboty 21.3.2015. Samotná aukce bude jako vždy v hotelu Marriott od 14.00, tentokrát v sobotu 21.3.2015 – tj. na první jarní den!

Dovolte zmínit jen některá mistrovská díla z naší nabídky:
Petr Brandl – zcela mimořádná událost, olej na plátně „Stařena“, okolo roku 1720 – posudek prof. Dr. Neumanna DrSc., největšího odborníka na baroko a staré umění – obraz začíná nabídkou na 420 tis. Kč, což je vzhledem k vzácnosti tohoto díla mimořádně příznivá cena. Brandlovy obrazy se v podstatě nedražily mnoho desítek let a jsou v malém počtu dostupné pouze v NG a několika málo veřejných sbírkách. Tato položka představuje výjimečnou příležitost získat dílo tohoto nejvýznamnějšího autora českého baroka do své soukromé kolekce.

Položka #030

Jakub Schikaneder – stálice českého malířství, je zastoupen rozměrným kouzelným plátnem „Na Kampě (Milenci)“ , 100 x 140 cm. Dílo má vynikající provenienci a bylo vystaveno na slavné autorově výstavě v Národní galerii. Je samozřejmě publikováno ve velkoformátové obrazové publikaci, kterou vydala taktéž Národní galerie. Přiložen odborný posudek prof. PhDr. Tomáše Vlčka.

Položka #068

Milovníky klasické české moderny by měl zaujmout olej R. Kremličky „Sukařka“ z roku 1917, který se vyvolává za velmi přijatelnou cenu 750.000,- Kč.

Haushoferova škola je zastoupena mnoha autory, dovolím si upozornit milovníky 19. století na výjimečný obraz A. Chwaly - „Pohkled od řeky II“ (80 x 105)– vystaven na výstavě pořádané NG v Praze v kostele sv. Jiří na Pražském hradě, publikován v katalogu výstavy. V kolekci jsou nabízena další díla mistrů 19. století jako Kirniga, Jansy, Brechlera, Waldhausera, Mařáka a dalších.

Zvláštní pozornost si zaslouží zmínka o 3 nabízených obrazech klasika a ikony českého krajinářství A. Chittussi, zvláště rozměrné plátno krajiny z Fontainebleau z roku 1884, vše opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. R. Prahla CsC.

Klasika českého krajinářství Mařákova škola je bohatě zastoupena desítkami děl prakticky všech jeho žáků, nicméně je nutné se zmínit o překrásných vysoce ceněných a vzácných 2 obrazech z „okořského“ období, zejména olej na plátně A.

Hudečka „Partie z Okoře“ z let 1904-5, rozměry 80 x 90 cm, vystaven a odborně posouzen Mgr. PhDr. M. Zachařem.

Ze solitérů českého krajinářství lze upozornit na krásný olej na plátně z francouzské tvorby O. Coubine – „Paysage de Neyge“, dva oleje V. Radimského z francouzského období, ceylonský obraz O. Nejedlého včetně galerijního oleje z roku 1917 „Vesnice v Polabí“, malebný obraz O. Blažíčka „Náves v Kraskově v zimě“, rané mistrovské dílo F. Kavána „Podzim na Chrudimce“ z roku 1896 aukci zahajuje.

Z evropské malby jsou prezentována díla starých mistrů jako J.B. Greuze, A. Calame, V.S. Lépine (významné a mistrovské plátno z let 1875-1880 – „Pískaři na Seině“), A.M. Lebourg, dvě nádherná zátiší od A. Benedetti (17. st.), mistrovské oleje Pietro della Vecchia či Domenica Fetti – dílna. Pozornost zcela jistě upoutá i půvabný olej J. Blanche – „Holčička s psíkem“ z let 1882-1883, obraz S. Valadon či kouzelný klasický ležící akt Paula Siefferta. Mimořádnou kvalitu nabízí i dílo A. Lauge – „Kytice“ , obrazy M. Luce, André Lhote či mistrovský Vlaminckův olej k poctě V. Gogha, dále malý olej G. Chirica, expresívní olej A.B. Botella „Postavy na balkóně“ či zcela vzácný olej moderní barevné kompozice z roku 1913 zakladatele moderní evropské abstraktní malby Augusta Herbina „Chene-Liege Etude“. Ze slovenských autorů v aukci nabízíme dvě položky, a to Bazovského kvalitní olej -krajinu „Při Váhu - v Turanoch“ a I.Weiner-Krále působivý olej na plátně „Chudobná rodina“.

Z druhé části aukce, která zahrnuje zejména díla české moderny a současného umění, je nutné upozornit hned na několik galerijních obrazů. Především jde o mimořádný mnohokrát vystavovaný a publikovaný olej na kartonu V. Špály z roku 1909 – „Na pile v Dubrovníku“ a jeho Zátiší z roku 1928. Startovní cena je velmi nízká, a to 1.100.000,- Kč.

Položka #173

Dalším významným dílem nabízeným v první letošní jarní aukci je slavné dílo Jindřicha Štyrského RÊVES… MON CHEMIN EST LOINTAIN, L’APPEL EST VAIN…, které původně pochází z osobního majetku Toyen a bylo mnohokrát vystaveno, vyvolává se na 1 200 000,- Kč.

Mnoho milovníků Karla Černého ocení jeho olej na plátně z roku 1935 „V kavárně“ se zahajovací nabídkou na úrovni 580.000,- Kč. Ze zástupců Devětsilu nabízíme jednoduché a barevně krásně komponované zátiší Otakara Mrkvičky z roku 1944, z tvorby J. Krále jsou v nabídce dvě díla, a to akvarel „Žena s nůší“ a jemný olej „Pramen“ z roku 1920 (obě díla publikovány v doprovodné publikaci Dr, Macharáčkové k jeho poslední výstavě v Brně). Na aukci nechybí ani Emil Filla zastoupený velmi kvalitním olejem „Zátiší se džbánem“ z roku 1948, Jan Zrzavý s temperou z 60. let „Piazzetta“ (posouzeno prof. J. Zeminou) a překrásná rozměrná kresba uhlem z let 1957-1958 „Chudá matka“ spolu s dopisem autora. Z dalších významných autorů jen zmínkou uvedu překrásné oleje od Maxe Kopfa Tahiťanka a E. Orlika Nubijec, dále díla K. Špillara, F. Jiroudka, K. Součka, O. Janečka, R. Fremunda, A. Šimotové, K. Malicha, V. Tittelbacha (olej na plátně „Žena u vody“), dále krásná kresby J. Šímy, bronz O. Guttfreunda, oboustranný obraz J. Istlera, vyhledávaný J. Hlinomaz je zastoupen olejem na plátně z roku 1970 „ Sklářská výroba“, dále kvaše Z. Buriana, práce F. Tichého, K. Lhotáka, J. Lieslera, J. Jíry, K. a J. Válové, J. Paura, S.Kolíbala, J. Baucha a mnoha dalších.

Vážení přátelé, věřím, že Vás naše jarní nabídka zaujme a přeji při nadcházející aukci všem šťastnou ruku při dražbě. Pokud Vás jarní počasí vyláká na výlet, prosím nezapomeňte na vybrané položky buď zaslat limit nebo objednávku dražby na telefon. Všechny potřebné kontakty a formuláře na distanční dražbu jsou na našem webu.