VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Úterý 19. března 2019 od 18.00 , Galerie European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1

Předaukční výstava: v prostorách aukčního domu European Arts, Praha 1, Senovážné náměstí 8 do pondělí 18. 3. 2019 od 10.00 do 18.00 hodin


ÚTERNÍ VEČERNÍ AUKCE NABÍDNE SBĚRATELŮM ŠPIČKOVÉ DÍLO JOSEFA ŠÍMY.


Hlavní událostí úterního aukčního večera v galerii European Arts bude dražba vzácného olej Josefa Šímy – Revoluce ve Španělsku z roku 1933, který byl na veřejnosti vytaven naposledy Národní galerií roku 1992 v Jízdárně Pražského hradu. Vyvolávací cena je stanovena na čtrnáct miliónů korun. Jde o zásadní Šímovo téma, které ho provázelo celým jeho surrealistickým obdobím. Na představovaném plátně se Revoluci ve Španělsku věnuje poprvé, je to také poprvé, kdy se ve svém díle věnuje konkrétní historické události. Další díla na toto téma jsou v několika státních institucích, například plátno z let 1936 až 1937, které vlastní Národní galerie v Praze, vydala dokonce Česká pošta v roce 1982 na poštovní známce.

ŠÍMA Josef: REVOLUCE VE ŠPANĚLSKU
ŠÍMA Josef: REVOLUCE VE ŠPANĚLSKU

K nabízenému dílu, které se nachází na pomezí surrealismu a tendencí umělecké skupiny Devětsil, napsal obsáhlou studii největší český odborník na tuto problematiku PhDr. Karel Srp:

Stojíme skutečně před významným obrazem Josefa Šímy, který byl dlouho v soukromém majetku u rodiny původního majitele. Jde o dílo výjimečné svou uměleckou i kulturní hodnotou. Šíma se jím podle svého velkého interpreta Františka Šmejkala poprvé vyslovil ke konkrétní historické události, které se odehrála ve Španělsku, kam často zajížděl na dovolenou. Když se na jaře 1933 vrátil z Henday, namaloval obraz Revoluce ve Španělsku, jenž rozvržením krajiny úzce souvisí s jeho mytologickou polohou, vyjádřenou Návratem Théseovým. Obraz se odehrává na pobřeží, za kterým se rozkládá široká, temná hladina, obklopená úzkou pahorkatinou, za níž je naznačena ještě obloha. Šíma pro jeho vyjádření zvolil temnou, avšak prosvětlenou tonalitu, přecházejí od barev země k barvám moře a oblohy, která je v horní části vylehčená bělobami, pahorků, přecházejícími v oblaka. Do tohoto širokého, téměř panoramatického rozvrhu vstupují dramatické architektonické prvky, jež by měly stát na půdě Španělska: podivně se vlnící zeď, propojující trojúhelníky a vlnící se motivy, jež obchvacovala okrsek, uvnitř nějž jsou dva vertikální prvky, jednak modrý sloup elektrického vedení vysokého napětí, jenž patřil k oblíbeným motivům Šímy i konstruktivistů, jednak rozměrný portikus, stojící vpravo u zdi, jenž vypadá jako by ožil a vydával se na pochod, jenž lze spojit podle Františka Šmejkala s Paul Kleem, který se tomuto motivu dlouhodobě věnoval. Vlastní název obrazu by měl odkazovat k roku 1931, kdy došlo ke svržení španělské monarchie a nastolení republikánského režimu. Šíma k vyjádření „revoluce“ nepoužil lidské postavy, avšak oba ústřední motivy – sloup i portikus, k nim přímo odkazují, jako by jimi proběhla antropomorfizace. Oba mají co do činění s revolucí, konkrétně s elektrifikací, jež byla pro zaostalé Španělsko velkým úkolem (výskyt sloupu znamenal ve své době signál, kam až došla civilizace ve svém pokroku) a s pohybem mas jako vzpourou, vyjádřeným pohybujícím se portikem, jenž však stále mohl odkazovat k metafyzickému projevu.

Důležitý byl rovněž jeho první majitel, koupil si jej novinář Hubert Ripka (1895-1958), jenž ve 30. letech 20. století psal do Lidových novin, za Druhé světové války působil v exilové vládě v Londýně, aby se po roce 1945 stal na pár let ministrem zahraničního obchodu, jenž však rychle rozpoznal politickou situace a emigroval.

Obraz byl mnohokrát vystavován, jeho nejdůležitější prezentace proběhla v roce 1968, kdy se obraz objevil na retrospektivách Josefa Šímy v Československu i v Paříži: Josef Šíma, Obrazy a kresby, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, květen-červen 1968, Slovenská národní galerie v Bratislavě, červen-srpen 1968 a Moravská galerie v Brně, červenec-srpen 1968 (č. k. 61, obraz byl v katalogu černobíle reprodukován) a Sima, Musée national d´art moderne, Paříž, 7. 11. – 23. 12. 1968 (č. k. 46, obraz byl v katalogu černobíle reprodukován).

Naposledy byl obraz v Praze vystaven na Šímově retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu, kterou uspořádala Národní galerie v Praze (červenec-září 1992, č. k. 130).

Barevně byl reprodukovaný v monografii Josefa Šímy, Odeon, Praha 1988, obr. 207, str. 203.


Albert Trnka
Ředitel European Arts