VEČERNÍ AUKCE 100 MISTROVSKÝCH DĚL NA PAPÍŘE

Čtvrtek 8. listopadu od 18 hod., Galerie European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1

Předaukční výstava: v prostorách aukčního domu European Arts, Praha 1, Senovážné náměstí 8 od středy 31. 10. 2018 do středy 7. 11. 2018 od 10.00 do 18.00 hodin


ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ AUKCE 100 MISTROVSKÝCH DĚL NA PAPÍŘE NABÍDNE SBĚRATELŮM ŠPIČKOVÉ PRÁCE JINDŘICHA ŠTYRSKÉHO, JOSEFA LADY, MANŽELŮ KOLÁŘOVÝCH A MNOHA DALŠÍCH ZVUČNÝCH JMEN ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A FOTOGRAFIE. NOVINKOU TÉTO SPECIÁLNÍ VEČERNÍ AUKCE JE MOŽNOST PŘIHAZOVÁNÍ ONLINE VČETNĚ PŘÍMÉHO PŘENOSU Z GALERIE EUROPEAN ARTS.


Chef d’oeuvr čtvrtečního aukčního večera v galerii European Arts bude Zima od Jindřicha Štyrského

ŠTYRSKÝ Jindřich / ZIMA
Jindřich Štyrský / Zima

Akvarel na papíře, 24,8 x 35 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1933, signováno vpravo dole Štyrský, vpředu opatřeno autorským věnováním.

Mistrovská kresba, jíž věnoval Štyrský svému příteli, s nímž dokonce vydal společný leták Rok v roce 1931, je jedinečným zpracováním silně abstrahovaného přírodního dění, odehrávajícího se na pozadí protáhlého oválu, připomínajícího jezero, do nějž zasahuje několik samostatných prvků, evokujících přírodní dění, lodičky, či blíže neurčitelné tvarové vertikální vstupy ze žlutých, červených, modrých a zelených, které rytmizují plochu. Kresba je skvělou ukázkou Štyrského artificielistického stavu. Pro znalce je o to cennější, že ji měl ve své sbírce Vít Obrtel, rovněž člen Devětsilu, který byl Štyrského osobním přítelem. Pro ctitele akvarelů je navíc dokladem jak dokonalým způsobem Štyrský tuto techniku ovládal. Odhadní pásmo této významné kresby bylo stanoveno: 1 700 000 – 2 500 000 Kč.


Josef Lada / Stavění sněhuláka Josef Lada / Stavění sněhuláka

Kvaš na lepence, 26 x 39 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1945, signováno vpravo nahoře Jos. Lada 45.

Motiv stavění sněhuláka má v tvorbě Josefa Lady desítky variací. Objevuje se už v raných karikaturách publikovaných před první světovou válkou v Humoristických listech, je využit v ilustracích dětských knížek. Od poloviny třicátých let, kdy se Lada začíná uplatňovat nejen jako karikaturista a ilustrátor, ale i jako malíř, se vzpomínky na dětské zábavy promítají i do jeho volné tvorby. Předložená práce náleží do poměrně rozsáhlého souboru Ladových kvaší na téma „dětské radovánky v zimě“, v němž ve čtyřicátých letech převažuje právě motiv zimní návsi s dětmi stavějícími sněhuláka. Obraz bude veřejnosti nabídnut s odhadním pásmem 1 600 000 – 2 400 000 Kč.

Běla Kolářová – Jiří Kolář / Christian Morgenstern Běla Kolářová – Jiří Kolář / Christian Morgenstern

Asambláž na chiasmáži, 50 x 36 cm, adjustováno v kazetovém rámu, datace 1989, signováno vpravo dole B. K. 89, J Kolář.

Nabízené dílo spadá do let společné tvorby manželů Kolářových. Tato tvorba je reprezentována společnou kombinací metod práce, za Jiřího Koláře to je chiasmáž a Běla Kolářová dotváří formu díla svou asambláží složenou z hrotů, perek na psaní. Asambláž Běly Kolářové v díle a v celém cyklu, do kterého nabízené dílo spadá, je parafrází na téma připravené chiasmáže Jiřího Koláře, kterou esteticky a též věcně rozvíjí. Dílo je skvělým příkladem společné práce autorů a ojedinělou položkou podobného typu. Odhadní pásmo této reprezentativní práce manželů Kolářových bylo stanoveno na 500 000 – 700 000 Kč.

Josef Šíma / Dívka Josef Šíma / Dívka

Tuš a akvarel na papíře, 57,5 x 46 cm, rámováno, pod sklem, datace 1926, signováno vlevo dole Šíma 1926.

Rok 1926 byl pro Šímu jedním z nejzdařenějších období, pokud jde o tušovou kresbu. Dokázal ji ovládnout zcela mistrovsky, vytvořil si osobitý styl pojetí znázorňovaného jevu, jenž se soustředil především na vystižení ženského půvabu, proměnlivosti, jemnosti a prchavosti. Šíma se tehdy velmi výrazně začal projevovat jako originální portrétista, jenž dokáže proniknout pod povrch, a zachytit podstatný výraz. Příkladem je i tato rozměrná tušová kresba, jež velikostí má téměř charakter závěsného obrazu, umocněná ještě červeným akcentem akvarelu, vnášejícím do kresby plasticitu a stín. Šíma si tvář velmi často zúžil jen do očí a úst, přičemž obličej z jedné strany uzavřel lineárně, aby jej na druhé straně nechal otevřený, jen přecházel do spirálovitých kudrlinek vlasů. Mohutná hlava sedí na drobném, jakoby menším těle. Toto disproporční spojení vytváří oblíbený Šímův kontrast. Posuzovaná kresba postihuje jedinečnost autorova uměleckého talentu, jenž dokáže pomíjivosti vtisknout ráz neopakovatelnosti a trvalosti. Je rovněž skvělým dokladem, že si výtvarné dílo uchovalo stále schopnost portrétování, neboť podle názorů Šímových vrstevníků měly být podobizny nahrazené fotografiemi. Šíma se na kresbě představuje jako vynikající, bravurní kreslíř, který neměl v tehdejším Československu obdoby, a vlastně ani ve svém druhém domově, jímž byla Francie. Odhadní pásmo této brilantně zvládnuté kresby je 450 000 – 650 000 Kč.

Albert Trnka
Ředitel European Arts