VEČERNÍ PŘEDVÁNOČNÍ AUKCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Úterý 11. prosince 2018 od 18.00 , Galerie European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1

Předaukční výstava: v prostorách aukčního domu European Arts, Praha 1, Senovážné náměstí 8 od pondělí 3. 12. 2018 do pondělí 10. 12. 2018 od 10.00 do 18.00 hodin


ÚTERNÍ VEČERNÍ PŘEDVÁNOČNÍ AUKCE NABÍDNE SBĚRATELŮM ŠPIČKOVÉ PRÁCE VIKTORA BARVITIA, EMILA FILLY, KARLA ČERNÉHO, OTHONA KUBÍNA A MNOHA DALŠÍCH ZVUČNÝCH JMEN ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ.


Chef d’oeuvr úterního aukčního večera v galerii European Arts bude charismatický olej Viktora Barvitia - Květinový trh, který nás vtahuje do atmosféry Paříže 60. let 19. století, konkrétně na místo tolik typické pro setkávání tehdejších obyvatel Paříže - Place de la Madeleine.

Viktor Barvitius / Květinový trh na Place de la Madeleine
Viktor Barvitius / Květinový trh na Place de la Madeleine

Olej na plátně, 59 x 80,5 cm, rámováno, datace, 1865 - 1867, signováno vlevo dole Victor Barvitius.

Divákovi se skrze plátno otevírá pohled na Place de la Madeleine s jeho novoklasicistním kostelem v levé části na obraze a květinovými trhy po takřka celé obrazové ploše. Victor Barvitius zde projevil již vyzrálý přístup a naplno nechal promluvit své zkušenosti získané ve škole Colarosi Thomase Coutureho, učitele takových malířů, jako jimi byli Édouard Manet, Pierre Puvis či Anselm Feuerbach. Barvitius v předkládaném obraze ukazuje každodennost obyvatel města bez jakéhokoli přibarvení reality, a přesto diváku přináší romantický pohled do Paříže šedesátých let 19. století. Postavy na obraze mají každá svou roli a nejedná se tak o žádné strnulé hloučky, jenž by fungovaly jako figurální stafáž. Květinový trh přináší divákovi plný prožitek z ruchu metropole, jeho obyčejů a běhu. Malíř mistrně vyvedl jak detaily nebližších postav oku diváka, tak ve zkratce postavy vzdálené, zahalené podzimním světlem. To nádherně kontrastuje s barevností květinových oddílů každého stánku. V popředí se nalézá pohled na květenstvo s konví na vodu, jež se tváří jako stylizované zátiší a dokazuje tak Barvitiova genia v kombinaci malířských žánrů. Pohled otevírá divákovi jednak svět prodeje květin a rozprav Pařížanů za studeného dne, tak i architektury pařížských bulvárů, které dodnes fascinují každého návštěvníka tohoto města. Viktor Barvitius v díle Květinový trh prokázal obrovské kvality, srovnatelné s dobovými nároky na nejlepší pařížské žánrové malíře a taktéž dokazuje, jak mnoho si ze svého francouzského pobytu vzal. Odhadní pásmo této mistrovské malby bylo stanoveno: 1 500 000 – 3 500 000 Kč.


Emil Filla / Zátiší s rybou a vázou Emil Filla / Zátiší s rybou a vázou

Olej na plátně, 25,5 x 41,5 cm, rámováno, datace – okolo r. 1926-7, signováno vpravo dole Emil Filla.

Půvabné dílo z majetku Dr. Evžena Laušmana, bývalého právního zástupce Národní galerie vyznívá velmi skromně a jeho provedení tak působí o to citlivěji. Oproti jiným Fillovým zátiším je zde viditelná nejen úspora barevné plochy, ale také obsahová stručnost. Střídmé fasetování barevných ploch zaplavuje diváka klidným dojmem. Práce s barevnou vrstvou je v daném díle velmi vyvážená, hřejivost zlatavých tónů ustupujícího lazurního pozadí kontrastuje s hutným pastózním obsahem v popředí, jednoznačně dochází k příjemnému pnutí mezi těmito plochami. V zátiších z tohoto období si lze velmi často povšimnout organického prvku, jež vyvstává z plochy plátna, jedná se o různé ptactvo, kančí hlavu či plody mořské říše, které doplňují celou kompozici díla. V tomto případě je tím organickým předmětem ryba v kontrastu s typickým předmětem zátiší, a to vázou. Pouhé tyto dva předměty reflektují horizontální a vertikální linie probíhající malbou. Pohled na Fillovo zátiší nese informaci o schopnosti jasného sdělení v mistrném podání. Dílo je díky své obsahové střídmosti netypickým kouskem ve Fillově tvorbě, a proto i velmi zajímavým sběratelským kusem. Obraz bude veřejnosti nabídnut s odhadním pásmem 1 500 000 – 2 500 000 Kč.

Antonín Chittussi / Kapří rybník Antonín Chittussi / Kapří rybník

Olej na plátně, 55,5 x 67 cm, rámováno, datace 1886 - 1887, signováno vlevo dole Chittussi.

Vzácný olej Kapří rybník je výborně malován a má z hlediska malířského rukopisu i motivu, kompozice a specifické světelné nálady všechny typické znaky Chittussiho tvorby. Dílo se těmito znaky hlásí ke skupině Chittussiho obrazů, které obvykle bývají pokládány za vrcholné období malířovy tvorby po přesunu těžiště jeho pobytů z Francie do Čech kolem roku 1886. V nich se námětem stávají rybníky jižních Čech a podobně i umělcova regionu. Chittussi zde dospěl k moderní podobě obrazu jako celku. Jde u něj o meditativní typ obrazu, jehož vyznění dosahuje propojením partie oblohy s partií vodní hladiny, zrcadlící jemné střídání světla a stínu. Navíc tu živé a citlivé podání scény tu provází práce širokými štětci v kombinaci s tenkými, rázné tahy štětcem sytou barvou kombinuje s letmými doteky. Odhadní pásmo bylo stanoveno na 250 000 – 650 000 Kč.

Othon Coubine / Sedící ženský akt Othon Coubine / Sedící ženský akt

Olej na plátně, 70 x 50 cm, rámováno, datace – okolo r. 1920, signováno vpravo dole Coubine.

Zračí se před námi autorova umělecká poloha dvacátých let, jeho přístup k námětu aktu, jeho přístup k ženské kráse a její interpretaci. Othon Coubine zde vypodobnil černovlasou ženu s typickým účesem dvacátých let. Nejedná se již o dívku, ale přesto je zde, úplně nahá, žena otevřena pohledům diváka ve své dívčí křehkosti, se vším, co ženu dělá krásnou a středem pozornosti. Obraz je laděn do jemných, až potlačených tónů barev. Námět je zahalen do tajemna podvečera a žena je zde stylizována do podoby řecké bohyně, při chvilce odpočinku, jako kdyby ji vysochal slavný řecký sochař Lysippos. Akt je zasazen do neidentifikovaného prostoru, není zde nic, co by si upíralo divákovu pozornost, mimo samotnou ženu-bohyni. Coubine se zde projevuje jako zástupce neoklasicismu a v tomto období dává naplno promluvit svému zármutku plynoucího ze smrti syna a svá díla ladí do potemnělých barev či nechává zármutek přímo promluvit formou námětu díla. Předkládané plátno spadá právě do tvorby počátku dvacátých let, ještě před Coubinův přesun do Provence a jeho zaměření se na krajinný reliéf jihu Francie. Sedící ženský akt je mistrnou prací malířova neoklasicistního období a vypovídá nejen o smutku umělce, ale i o kvalitách, kterých prokazoval a jež byly srovnatelné s tou nejvyšší dobovou produkcí ve Francii. Odhadní pásmo této brilantně zvládnuté malby je 1 000 000 – 1 500 000 Kč

Albert Trnka
Ředitel European Arts