Aukce umění – European Arts - Praha – neděle 15. května 2016


Unikátní surrealistický obraz Emila Filly - Sedící Dívka našel nového majitele za 8, 2 milionu korun včetně aukční přirážky.

Za výjimečné nedělní aukční odpoledne v Obecním domě v Praze se prodalo umění celkem za více než 62 milionů korun.

11 děl změnilo majitele za cenu vyšší než milion korun.

Nejdražší položkou aukčního odpoledne v Obecním domě v Praze se stal unikátní surrealistický obraz Emila Filly - Sedící dívka z roku 1934, původně ze známé brněnské sbírky Františka Venery. Napínavý souboj dvou dražitelů na telefonu vytáhl jeho cenu až na 8, 2 milionů korun včetně.

Obraz Emila Filly, pocházející z pozůstalosti brněnského sběratele Františka Venery, vznikl v období, kdy se Filla svoji kubistickou tvorbou dostal na pomezí, související se surrealismem. Právě období 1933 - 1935, ve kterém se úzce stýkal s Jindřichem Štyrským, dospěl k uvolněnému tvarosloví, nabývajícího zřetelných biomorfních rysů, jež do Fillova přístupu vnesly vláčnost, umožňující, aby si se zobrazovaným tělem dělal doslova, co chtěl. Osvobodil jej z anatomie, stalo se mu přímo kusem libovolně formovatelné hmoty, rodící se pod tahy štětcem. Fillova představivost zde dosahovala svých vrcholků. Přestože stále souvisela s kubismem, jenž se stal autorovým nosným inspiračním zdrojem, přesahovala jej směrem, jenž není snadné nijak pojmenovat. Filla se vydával za lyrický kubismus kamsi do oblastí expresivního vznětu, nabývajícího až mimosmyslové hodnoty. Pojetí obrazu se mu rozpadalo na dvě části: vlastní tělo, vyjádřené prorůstajícími se křivkami šedorůžových, umožňujících vstupy ostrých červení, a pozadí, jež tehdy Filla s oblibou členil na dvě části horizontálním pásem, oddělujícím horní stěnu s tapetou se srdcovým vzorcem uvnitř kosočtverců, a spodní stěnu, barevně související se znázorněnou ženou. Obraz je nesmírně vizuálně působivý a výtvarně propracovaný. Lze si povšimnout třeba ženské tváře, jejíž zkratovitý, linií vyjádřený profil ještě několikrát na ploše rezonuje, takže vyvolává až dojem vrženého stínu. Pražským surrealistům se právě toto období Filly nejvíce líbilo, dokonce je zřejmé, že se i Filla nechal podněty surrealismu inspirovat, že je vstřebal do své obrazivosti. Formující se skupině Surrealistů v ČSR, jíž na jaře 1934 zemřel Rudolf Krajc, jehož předsmrtné práce se tehdejším Fillovým hodně podobaly, byl Filla tím, čím Picasso surrealistům pařížským. Zrak může pronikat do erotizujících vln uvolněného aktu, narážet na hrany a od nich se dostávat do promodelovaných barevných polí.

Další velmi sledovanou položkou aukce byl oboustranný obraz Venkovský hřbitov/Konvalinky Josefa Čapka z roku 1921, jehož jedna strana – Venkovský hřbitov – zůstala po 95 let skryta pod vrstvou černé barvy.
V tomto Čapkově díle, vyvolávaném za 2,6 milionů korun, se na trh dostala vzácná autorova práce z období, kdy jeho dílo nadchlo členy avantgardního spolku Devětsil. Podle ředitele aukční síně European Arts Alberta Trnky „je obraz unikátním dílem, které významně dokresluje naši představu o Čapkově tvorbě“. Obraz změnil majitele za 2,7 milionu korun.

Druhým nejdražším obrazem aukce se stal surrealistický obraz Bez názvu Františka Janouška z roku 1928. Mnohokrát vystavované a publikované dílo se vyvolávalo za 3,8 milionu a našlo kupce za 4,3 milionu korun.

Krajina Antonína Slavíčka Žito, 1908, obraz, vystavený na výstavě SVU Mánes v roce 1932, vyvolávaný za 2,5 milionu, našel kupce za vyvolávací cenu.

S velkým zájmem se setkala dražba zejména dvou děl světového umění. Kresba tužkou Nu en buste, jejímž autorem je Henti Matisse (1919 – 1920) se vyvolávala za 1,5 milionu a byla vydražena za 1,6 milionu korun. Dražitelé svedli také souboj o kresbu Amedea Modiglianiho - Matamore z let 1913-1914. její cena vyletěla na 1,75 milionu korun.

S obrovským cenovým nárůstem změnila majitele koláž Jindřicha Štyrského Stěhovací kabinet z roku 1934. Dražitelé na telefonu vytáhli její cenu z 240 tisíc až na 1,1 milionu korun.

Obraz Mikuláše Medka Mikuláš Medek, Pokus o portrét Wernera von Brauna (Pocta Wefneru von Braunovi), 1969, vyvolávaný za 1,85 milionu, byl vydražen za 2,45 milionu korun.