VELKÁ SÁLOVÁ AUKCE V OBECNÍM DOMĚ V PRAZE

Neděle 7. října Grégrův sál Obecního domu, Praha 1, Náměstí republiky 5

Předaukční výstava: v prostorách aukčního domu European Arts, Praha 1, Senovážné náměstí 8 ve dnech 24. 9. 2018 – 6. 10. 2018 od 10.00 do 18.00 a v neděli 7. 10. 2018 od 10.00 do 12.00.


Do aukce míří mistrovská práce Jakuba Schikanedera – Tiché moře


V nedělní aukci European Arts v Obecním domě v Praze se bude dražit jeden z nejdůležitějších obrazů malířského díla Jakuba Schikanedera - Tiché moře. Aukce nabídne celkem 242 mistrovských děl českého a evropského výtvarného umění.

SCHIKANEDER Jakub / TICHÉ MOŘE
Jakub Schikaneder / Tiché moře

Olej na plátně, 93,5 x 129 cm, signováno vpravo dole Schikaneder.
Posoudili a pravost potvrdili PhDr. Mgr. Michael Zachař, prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. a prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.


Obraz Tiché moře je skutečným chef d’oeuvrem Schikanederovy malířské tvorby, které dosahuje maximálního účinku minimálními prostředky, jednoduchou kompozicí, suchou malbou rozptýlené barvy v rozměrné ploše obrazu. Dílo je možné považovat za jedno z nejšťastnějších vykročení malby počátku 20. století směrem k novým koncepcím malby, které spojily minimalizovanou skladbu díla s tématem světla rozptýleného v ploše obrazu. Tento přístup k malbě později rozvinul jeden z nejvýznamnějších amerických malířů Mark Rothko. Odhadní pásmo, tohoto až mystického obrazu, bylo stanoveno na 6 500 000 – 9 000 000 Kč.


LEBEDA Otakar /MALÝ DUBOVECOtakar Lebeda / Malý Dubovec

Olej na plátně, 81 x 121 cm, zezadu opatřeno výstavními štítky, razítky a potvrzením autenticity prof. M. Švabinského ze dne 28. 4. 1932. Provenience: Josef V. B. Pilnáček, sb. č. 318; Ladislav Erlich.

Dalším významným dílem nadcházející Velké sálové aukce v Obecním domě je rybník Malý Dubovec od jednoho z největších talentů Mařákovy školy Otakara Lebedy. Význam tohoto autorova referenčního oleje podtrhuje fakt, že bylo titulním obrazem výstavy Má vlast, která se konala v roce 2015 v Jízdárně Pražského hradu. Obraz je vytvořen s nebývalým citem pro českou scenérii, pro její krásu a detaily v ní. Je to jedna z nejúchvatnějších maleb z jižních Čech vůbec. Odhadní pásmo této špičkové Lebedovy práce bylo stanoveno na 4 000 000 – 6 000 000 Kč.

Epos 257 / 3080 transakcíEpos 257 / 3080 transakcí

Ojedinělou položku aukce je dílo od jednoho z nejzajímavějších představitelů mladé generace, jehož mimořádné dílo je zastoupeno i ve sbírkách Národní galerie v Praze. Výtvarník a performer Epos 257 nás staví před dílo 3080 transakcí, které upozorňuje na velmi aktuální téma, a to je oběh peněz, komodit a služeb. Unikátní artefakt, který nemá obdoby ani ve světovém měřítku, se sestává z platných českých bankovek o celkové hodnotě 878 600 CZK. Odhadní pásmo díla je v rozmezí 1 000 000 – 1 500 000 Kč.

Antonín Hudeček / OráčAntonín Hudeček / Oráč

Synthonos na kartonu, 72 x 105 cm, signováno vpravo dole Hudeček. Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.

Zračí se před námi velmi důležité dílo malíře, který svou malbou dokázal zachytit veškerý cit českých luhů a hájů. Obraz Oráč je mistrně zvládnutá práce malíře Antonína Hudečka, ve které svými až impresními tahy zaznamenal práci na poli těmi nejúžasnějšími tóny země, jež poukazují na úrodnost české krajiny. Odhadní pásmo díla je 1 800 000 – 2 800 000 Kč.

Jan Zrzavý / Pobřeží na Île de SeinJan Zrzavý / Pobřeží na Île de Sein

Olejová tempera na překližce, 25 x 27 cm, datace 1934, signováno vpravo nahoře Zrzavý XI. 34. Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa. Vystaveno: Výstava nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého, Alšova síň Umělecké besedy, 1934, č. kat. 25.

Nabízené dílo je nádherným příkladem Zrzavého tvorby inspirované bretaňským ostrovem. Divákovi se naskýtá pohled na pochmurný mořský břeh s rybářskou vesnicí. Při pohledu na tento motiv, prosycený drsností dané části severozápadní Francie, s mořem jako životadárným pramenem, ale zároveň drsnou milenkou, která místním nedala nic zadarmo, se tají dech. Chudoba, melancholie, bezmoc, to vše a mnohé další je díky dílu Jana Zrzavého zprostředkováno pozorujícímu a vtahuje ho do dané chvíle, nálady. Předložené dílo si nezadá s žádným z větších autorových formátů daného motivu, naopak je zde vše soustředěno pohromadě, s malířsky mistrovským rukopisem, můžeme se jen ponořit a okusit předkládanou scenérii. Odhadní pásmo díla je 4 200 000 – 5 200 000 Kč.

Vincenc Beneš / Podobizna malíře ProškovceVincenc Beneš / Podobizna malíře Proškovce

Olej na plátně, 91,5 x 79 cm, rámováno, datace 1908, zezadu opatřeno přípisem s určením. Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa a Mgr. Barbory Ropkové, Ph.D. autorky připravované monografie a soupisu díla. Dílo bude zařazeno do autorovy připravované monografie. Provenience: Sbírka Dr. Františka Čeřovského.

Unikátní plátno Vincence Beneše pochází z velmi ceněného raného tvůrčího období, které souvisí s jeho členstvím ve skupině Osma, z něhož se dochovalo jen velmi málo jeho děl. Motivem je podobizna Benešova vrstevníka, malíře Josefa Proškovce, který malbu studoval v Praze a ve Vídni. Atraktivitu obrazu zvyšuje fakt, že vznikl v době, kdy Beneš tvořil ve společném ateliéru s Bohumilem Kubištou na pražských Vinohradech, v Nerudově ulici č.p. 36, dnešní Polské u Riegrových sadů. Ve společném ateliéru pracovali oba umělci od března 1908 do konce roku a vznikla tu řada prací, v nichž oba řešili otázky týkající se výtvarné formy. Uvedený Benešův portrét je dokladem zásadní proměny jeho výrazového slovníku směrem k nekonvenční modernistické malbě, syntetizující především vlivy van Gogha a Cézanna, s jejichž podněty se krátce předtím seznámil na své studijní cestě po Německu, kterou završil několikaměsíčním pobytem v Paříži. Odhadní pásmo díla je 2 500 000 – 3 500 000 Kč.

Albert Trnka
Ředitel European Arts